Voor werkgevers

Als werkgever kunt u mensen helpen voor wie het lastig is om aan een baan te komen. Het Servicepunt Werk verzorgt de bemiddeling tussen u en mogelijke werknemers. Ook zijn er regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Een gemeente kan sociale voorwaarden stellen wanneer ze inkoopt bij een leverancier. Dit noemen we Social Return On Investment, kortweg SROI. Zo’n SROI-bepaling in een inkoop en/of aanbestedingscontract houdt vaak in dat de ondernemer die het contract gegund krijgt, arbeidsplaatsen, leer-werkplaatsen of stageplaatsen beschikbaar stelt voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Werk voor statushouders

Werken in Nederland biedt statushouders de mogelijkheid om op eigen benen te staan. Ook leren zij op deze manier de Nederlandse taal en samenleving kennen.

Vrijwilligerswerk

Als werkgever kunt u asielzoekers en statushouders ook vrijwilligerswerk geven. Voor meer informatie bekijkt u de brochure van Rijksoverheid:

Premiekorting en mobiliteitsbonus

Neemt u een vluchteling met een bijstandsuitkering aan? Dan kunt u in aanmerking komen voor korting op de premies voor de werknemersverzekeringen. Dit wordt een mobiliteitsbonus genoemd. Voorwaarde is wel dat de vluchteling in kwestie: ouder is dan 56 jaar; of een arbeidsbeperking heeft en daardoor niet het wettelijk minimumloon kan verdienen.

Heeft u een statushouder in dienst en wilt u weten of u recht heeft op premiekorting? Gebruik dan de Regelhulp Premiekortingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee weet u direct of u in aanmerking komt voor premiekorting.

Werk voor vluchtelingen

Een erkend vluchteling is volgens de Wet arbeid vreemdelingen vrij om te werken op de Nederlandse arbeidsmarkt (artikel 1c Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen). Op zijn verblijfsdocument staat dan de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan; twv niet vereist’. Voor deze groep heeft een werkgever dus geen tewerkstellingsvergunning nodig.