Bijstand voor zelfstandigen

In bepaalde gevallen kunt u als ondernemer financiële ondersteuning krijgen van de gemeente door een beroep te doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Via het Bbz hebben gemeenten de mogelijkheid om ondernemers financieel te ondersteunen. Dit kan zijn door middel van een bedrijfskrediet, starterskrediet of uitkering.

Voor wie is het Bbz bedoeld?

De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen:

  • startende ondernemers die vanuit de bijstand of WW een bedrijf willen starten, of onlangs zijn gestart;
  • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen;
  • de toegang tot de Bbz-ouderenregeling is beperkt tot zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf die zijn geboren vóór 1 januari 1960
  • inwoners in de binnenvaart kunnen met hun aanvraag terecht bij hun woongemeente i.p.v. de centrumgemeente.

Als u woonachtig bent in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg dan kunt u een Bbz-uitkering of krediet aanvragen via de gemeente. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) eenvoudig zien of u in aanmerking komt voor bijstand:

Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt dan automatisch bij ons binnen. Daarna neemt een consulent van Participatie en Inkomen contact met u op.