Maaibeleid

In de gemeente Katwijk ligt ongeveer een miljoen vierkante meter gras. Bij ruim de helft daarvan hielden wij het gras zeer kort zoals een gazon. Hiervoor moet het gras 25 keer per jaar worden gemaaid. Als de mens zich teveel met de natuur bemoeit, is dat niet goed voor de biodiversiteit. Maaien is daar een voorbeeld van. Als gemeente houden we daar rekening mee en maaien we minder.

Biodiversiteit

Biodiversiteit betekent letterlijk: 'variatie van leven'. De natuur blijft in balans wanneer er zoveel mogelijk soorten planten, dieren en insecten zijn. Die 3 levensvormen hebben elkaar nodig. Voor de mens zijn planten onmisbaar. Planten geven ons eten, kleding, medicijnen en bouwmaterialen. En daar hebben we dus ook dieren, insecten en ook andere planten voor nodig.

In 2021 heeft de gemeente besloten dat het gras best wat hoger mag staan. In hoger gras kunnen dieren namelijk beter verschuilen en nestjes bouwen. Zo worden meer diersoorten aangetrokken. En zelfs ongewenste kruiden, zoals brandnetels en distels, hebben hun waarde. Vlinders leggen daar namelijk hun eitjes op. Kruiden kunnen plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag, onderdrukken. Daarnaast is een veld met veel kruiden minder kwetsbaar voor extreem weer zoals bijvoorbeeld droogte. Een veld met kruiden herstelt zich dan beter en sneller dan een veld met alleen gras. Kortom: door minder te maaien laten we de natuur wat meer haar eigen gang gaan.

Sommige plekken in Katwijk onderhouden wij nu niet meer als gazon maar als zogeheten ‘kruidenvegetatie’. Deze plekken worden slechts 1 á 2 keer per jaar gemaaid. De natuur bepaalt hoe vaak er precies gemaaid wordt. Wanneer we helemaal stoppen met maaien, maken kruiden en gras plaats voor struiken en uiteindelijk bomen. Dit is een natuurlijk proces. We moeten daarom wel iets blijven doen om onveilige en echt ongewenste situaties te voorkomen. Katwijk is namelijk een plek waar mensen en de natuur met elkaar samenleven.

Betekent het maaibeleid dat al het gazon in Katwijk eruit gaat zien als 1 groot, verwilderd natuurgebied?

Nee. Niet op alle plekken gaan we het gras minder maaien. Soms is zeer kort gras namelijk wel gewenst. Bijvoorbeeld omdat daar gespeeld en gevoetbald wordt. Of omdat hoger gras leidt tot minder zicht en een onveilige situatie. Bij het bepalen van de plekken waar minder wordt gemaaid, is rekening gehouden met de ligging en het gebruik van het gras.

Is minder maaien eigenlijk niet gewoon een maatregel om te bezuinigen?

Nee. Hoewel er minder wordt gemaaid, betekent dit niet dat de gemeente hiermee geld bespaart. Met de aannemer sluiten wij een meerjarig contract af. Voor de gemeente betekent dit gunstige voorwaarden. Voor de aannemer geeft dit werkzekerheid en zekerheid van inkomsten voor de duur van het contract. Wij vragen nu aan de aannemer om iets anders te doen, maar nog wel tegen dezelfde prijsafspraken. Voor de aannemer betekent dit ook iets, bijvoorbeeld het gebruik van andere machines. Een gewone grasmaaier kan niet door het langere gras, daarvoor is een tractor met grote banden nodig. Ook zal de aannemer flexibeler moeten zijn, omdat de natuur het tijdstip van maaien bepaalt. Minder maaien betekent dus niet per se dat de aannemer ook minder kosten maakt. Kortom: minder maaien levert de gemeente geen geld op, maar kost ook niks extra’s.

Wat kan ik doen als ik niet wil dat er voor mijn deur minder gemaaid wordt?

Voor de plekken waar nu minder wordt gemaaid, hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de locatie en het gebruik. Als er goede redenen zijn om toch meer te maaien, dan horen wij dat graag. Goede redenen zijn: wanneer er een onoverzichtelijke situatie ontstaat of wanneer een pad minder goed begaanwaar wordt door overgroei. We kunnen dan de randen wat vaker maaien. Minder goede redenen zijn: ‘het ziet er niet uit’ of ‘ik vind het niet mooi’. Ons advies: bedenk waarom het nodig is en waarom we het doen.

Maaikaart

Groenbeheerpaspoort

In het Groenbeheerpaspoort staan de regels voor de beplanting. Ook is het paspoort een hulpmiddel voor de wijkbeheerders van de gemeente, bijvoorbeeld wanneer er klachten zijn over openbaar groen (zoals te hoge struiken).

Het beleid rondom groen en bomen leest u in de beleidsplannen: