Luchtkwaliteit in Katwijk

De kwaliteit van de lucht wordt ieder jaar berekend. In grote lijnen is de berekening opgebouwd uit 2 gedeelten: achtergrond en bronnen. De achtergrondgegevens worden aangeleverd door het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, het RIVM. De bronnen in Katwijk zijn de verkeerswegen. Er zijn geen bedrijven die een grote luchtvervuiling veroorzaken.

De luchtkwaliteit wordt berekend op een afstand van 10 meter naast de weg. Staat een woning dichter aan de weg, dan is de plaats van de gevel bepalend voor de berekening. Katwijk beoordeelt de luchtkwaliteit langs de doorgaande wegen. Daar rijden de meeste vrachtauto's en ander verkeer. Langs de straten in de woonwijken is de luchtkwaliteit altijd beter. De stoffen in de lucht die berekend worden zijn:

  • stikstof (NO2)
  • fijn stof (PM 10)
  • zeer fijn stof (PM 2,5)

De resultaten van de berekeningen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook de verwachtingen voor de jaren 2020 en 2030.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Nederland

Luchtverontreiniging stopt niet bij de grens van een gemeente of provincie. De Rijksoverheid en de gemeentes werken samen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. Zo worden de doelen die de Europese Unie stelt aan de luchtkwaliteit op tijd gehaald.

Meer informatie