Landelijke energie- en duurzaamheidssubsidies

Wilt u investeren in duurzame maatregelen voor uw woning, appartementencomplex of bedrijfspand? Er zijn verschillende landelijke regelingen en toeslagen waar u gebruik van kunt maken.

Met de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds kunt investeren in verschillende energiebesparende maatregelen voor uw woning of appartementencomplex. De Energiebespaarlening is bedoeld voor particulieren en VVE’s en is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Met de Groene Pluspuntenregeling kunnen scholen, verenigingen en andere vrijwilligersinitiatieven een voucher aanvragen voor projecten die bijdragen aan het klimaat, vergroening en biodiversiteit. Deze regeling is een initiatief van de Groene Motor en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. De regeling loopt van 1 mei 2023 t/m 30 april 2024.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u investeren in duurzame maatregelen zoals een zonneboiler, warmtepomp of isolatie. Jaarlijks wordt er een nieuw budget beschikbaar gesteld. Particulieren kunnen de ISDE aanvragen tot 2030.

Voor VVE's, woonverenigingen of wooncoöperaties is de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) beschikbaar. Met deze subsidie kunt u investeren in energiebesparende en duurzame maatregelen voor uw gebouw of appartementencomplex.

Voor ondernemers die willen investeren in verduurzaming, klimaatadaptatie en circulair grondstoffengebruik is er de Subsidieregeling Verduurzaming Bedrijventerreinen. Deze subsidie wordt verstrekt door Provincie Zuid-Holland.

Met de Subsidie Zonnig Zuid-Holland stimuleert de provincie dubbel ruimtegebruik voor het opwekken van zonne-energie. Zo dragen we bij aan het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt wordt. Deze subsidie is bestemd voor eigenaren van grote daken, waterbassins en parkeerterreinen.