2.500 woningen voor iedereen

Onze wijken, Valkenburg, Katwijk aan Zee, Katwijk Noord, Katwijk aan den Rijn en Rijnsburg zijn zeer aantrekkelijk om te wonen. En dan komt daar met Valkenhorst nog een wijk bij. De komende 5 jaar worden in totaal 2.590 woningen gebouwd. We bouwen woningen voor de juiste prijs, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep.  Waar komen deze nieuwe woningen in de gemeente Katwijk? In welke fase is het bouwproject? En wanneer wordt gestart met bouwen? Wij hebben voor u de nieuwbouwlocaties op een kaart gezet.

Succesvol:

Doel 2030: 2590 woningen

Tussenstand: 800

Hier bouwt Katwijk 2.500 nieuwe woningen

 

Op de bouwkaart ziet u alle nieuwbouwprojecten met meer dan 10 woningen in de gemeente. De bouwplannen onder de 10 woningen zijn doorgaans minder complex, vragen geen projectmatige aanpak vanuit de gemeente, en staan daarom niet op deze kaart.

Bent u nieuwsgierig geworden naar een specifiek project en wilt u meer informatie? Per project ziet u in welke fase het bouwproject zich bevindt en welke woningen er worden gebouwd (sociale huurwoningen met een kale huurprijs van € 752,- per maand, middeldure huurwoningen met een huurprijs tussen de € 752,- en € 1.013,- per maand en betaalbare koopwoningen met een vrij op naam prijs van € 312.600,-).

 

Verklaring van de verschillende fases van de bouwprojecten:

Bij vooroverleg zijn de gemeente en bouwontwikkelaars met elkaar in gesprek over een bouwplan. Deze fase duurt vaak het langst. Wanneer ontwikkelaars een bouwplan indienen, dan wordt deze door de gemeente getoetst op wetgeving en uitgangspunten. Het is belangrijk dat het bouwplan bijdraagt aan de ambities van de gemeente. Zo moeten er genoeg betaalbare woningen in het plan komen. Maar er moeten ook voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Ook moet het plan voldoen aan de nieuwste duurzaamheidseisen (bijvoorbeeld. aardgasloos). En moet het bouwplan passen in de omgeving en de kwaliteit van de leefomgeving ten goede komen, met groen, water en ruimte om elkaar te ontmoeten.

De gemeente en de bouwontwikkelaar hebben met elkaar afspraken gemaakt over het bouwproject. Deze afspraken, die gaan over de samenwerking, planning, schades, openbare ruimte en kosten worden hierin vastgelegd.

Na de ondertekening van de overeenkomst gaat de bouwontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente om te kunnen bouwen. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het bouwproject kan het verlenen van de vergunning tussen de 8 weken en 1,5 jaar duren.

Voordat gestart wordt met de bouw, wordt het bouwterrein ‘bouwrijp’ gemaakt. Dit betekent bijvoorbeeld dat er wegen, riool, water, gas, internet enz. worden aangelegd. Daarna kan er gebouwd worden. Als laatste wordt het terrein voorzien van straatverlichting, groenvoorziening, enz. Daarna ontvangen de eerste bewoners hun sleutel.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 071 406 5000 of per mail info@katwijk.nl.