Zeeliedenbuurt

Herinrichting Zeeliedenbuurt

In 2023 en 2024 gaan we de Evertsenstraat, Trompstraat, Piet Heinstraat, Witte de Withstraat, De Ruijterstraat, Kortenaerstraat en Karel Doormanstraat herinrichten. In de nieuwe inrichting houden we rekening met maatregelen tegen het veranderende klimaat, het verkeer en toegankelijkheid voor iedereen.

Nieuwe inrichting

De bestrating van de rijbanen en voetpaden is verouderd. Alle straatstenen en stoeptegels worden verwijderd en vervangen door nieuwe materialen. De nieuwe parkeervakken zijn uitgevoerd met open bestrating. 

Er wordt een riool aangelegd, waarbij het water door gaatjes in de wand naar binnen en buiten kan. De rioolleiding voert dus niet alleen regenwater af, maar laat het ook in de bodem wegzakken. De bodem kan hierdoor niet uitdrogen. Wanneer het grondwater stijgt, voert de rioolleiding het af naar sloten of vijvers. Zo blijft de stand van het grondwater op het juiste peil.

Bestaande groenvoorzieningen worden verbeterd, zoals de groeiplaatsen van bomen. Waar het kan, komt er nieuw groen bij. Groen heeft een positieve invloed op de gevolgen van de klimaatverandering. Het levert zuurstof, zorgt voor verkoeling bij hitte, en het houdt regenwater in een gebied langer vast. Daarnaast draagt groen bij aan een fijne leefomgeving en versterkt het de biodiversiteit.

De gemeente legt nieuwe speel- en ontmoetingsplekken aan en verbetert de bestaande plekken. Straatmeubilair wordt vervangen of vernieuwd.

De openbare verlichting blijft zoals het is. Hooguit moet er hier en daar een lantaarnpaal worden verplaatst. Dat is nog afhankelijk van het nieuwe ontwerp.

De negatieve gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar. Er zijn meer heftige regenbuien en langere periodes van droogte. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op een overstroming. Het veranderende klimaat heeft grote gevolgen voor onze gezondheid, de leefbaarheid en economie. We bereiden de omgeving zo goed mogelijk voor op het veranderende klimaat.