Rijnsburg Noord

Categorie├źn

 • Rijnsburg
 • Woningbouw

Het project Rijnsburg Noord is een project waarin samen met mensen die in het gebied wonen, werken of grond bezitten een plan en uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor de toekomst van Rijnsburg Noord.

Door tijdens bijeenkomsten samen over de toekomst na te denken, worden alle wensen, vragen, meningen en problemen bij elkaar bekend en als het kan opgelost. Er zijn 6 verlangens opgesteld voor het gebied:

 1. Behoud het karakter van een buitengebied, maar ontsluit het verkeer op een toekomstbestendige en veilige manier.
 2. Laat ieder onderdeel van Rijnsburg Noord zich op eigen wijze ontwikkelen.
 3. Veilig wonen, fietsen en wandelen in groen Rijnsburg Noord.
 4. Voor ieder wat wils, zorg voor identiteit van de kernen in het gebied.
 5. Rijnsburg Noord is een buitengebied waar wonen, werken en verblijven samen gaan.
 6. Middelmors is de plek voor recreatie.

Index ontwikkelingskader

Na alle bijeenkomsten met belanghebbenden uit het gebied is een hoofdopzet, de zogenoemde Index, opgesteld. In de index staat wat in het uiteindelijke ontwikkelingskader moet worden uitgewerkt. Verder op deze pagina is in het kort te zien wat er in de Index is opgenomen.

Ontwikkelingskader en uitvoeringsplan

Het ontwikkelingskader en uitvoeringsplan Rijnsburg Noord is vastgesteld door college. In het uitvoeringsprogramma staan 24 projecten beschreven die ervoor kunnen zorgen dat  het in Rijnsburg Noord prettig wonen, werken en ontspannen is en blijft.

Zes doelen voor het ontwikkelingskader

Het ontwikkelingskader en een lijst met uitvoeringsprojecten zijn gemaakt. Er zijn 6 doelen afgesproken:

 • Doelstelling 1: duidelijke zonering
  Denk hierbij aan een logische indeling van het gebied in zones ingedeeld naar functie, een duidelijke definitie van hoofd- en nevenfuncties per gebied en harmonie tussen functies op overgangsgebieden.
 • Doelstelling 2: Rijnsburg Noord is een sierteeltgebied
  Dit betekent dat sierteelt en agri-business als identiteit van het gebied gewaarborgd moet worden en dat behoeftes vanuit sierteelt gerelateerde bedrijvigheid bovengeschikt zijn aan behoeftes vanuit wonen (dit verschilt per zone in het gebied).
 • Doelstelling 3: Goede bereikbaarheid van bedrijven
 • Doelstelling 4: Prettige en veilige leefomgeving
  Hiervoor moet de Voorhouterweg ontlast worden van vrachtverkeer en veiliger gemaakt worden voor bestemmings- en langzaam verkeer. En moet de Noordwijkerweg binnen de bebouwde kom komen te liggen waardoor de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 50 kilometer per uur.
 • Doelstelling 5: Sportief en groen Rijnsburg
  Er moet ruimte zijn voor groei van sport- en recreatie. Verder moet de Middelmors beter ontsloten worden en moet de parkeervoorzieningen bij Rijnsburgse Boys verbeterd worden. Maar natuurlijk blijft het groen buitengebied zichtbaar en bereikbaar.
 • Doelstelling 6: Ontwikkeling op gang brengen zodat alle projecten elkaar versterken. Ook moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel.

Plangebied

Rijnsburg Noord is het gebied tussen de A44, het Oegstgeesterkanaal en de Noordwijkervaart.

Bestemmingsplan

De onderwerpen die in het uitvoeringsprogramma staan, worden verwerkt in de bestemmingsplannen voor dit gebied.