Park Rijnsoever - Rijnsoever-Noord

In het nieuwbouwproject Rijnsoever-Noord worden woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen: senioren, gezinnen en alleenstaanden. Een kleine groep toekomstige buren laat via het zogeheten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zelf een woning bouwen.

Het plangebied wordt omsloten door de Huizingalaan, Biltlaan, Zwarteweg en de groenstrook vlakbij het Space Business Park.

Bouwplannen

Campri Vastgoed B.V.

Campri Vastgoed B.V. ontwikkelt in fase 3 ongeveer 140 verschillende woningen:

  • appartementen
  • eengezinswoningen
  • vrijstaande woningen
  • (geschakelde) 2-onder-1-kapwoningen.

Op dit moment werkt Campri Vastgoed B.V. de bouwplannen verder uit.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In fase 3 bouwen toekomstige buren 9 woningen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Onder begeleiding van Bureau Urbannerdam hebben deze toekomstige bewoners hun eigen woningen ontwikkeld en laten zij hun woning bouwen. De gemeente heeft voor deze ontwikkeling een kavel beschikbaar gesteld. Daarop bouwen deze toekomstige bewoners nu samen deze woningen.

Bouwrijp maken

Het gebied is bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat het gebied geschikt is gemaakt om te bouwen. Er zijn bouwwegen en riolering aangelegd. De verkeersbrug voor doorgaand verkeer aan de de westzijde van het plangebied is klaar. Deze brug wordt pas voor verkeer opengesteld wanneer de woningen zijn gebouwd.

Woonrijp maken

Tijdens het woonrijp maken legt de gemeente bestrating en parkeerplaatsen aan én worden lantaarnpalen en verkeersborden geplaatst. De planning van de werkzaamheden hangt af van de oplevering van de woningen. De gemeente stemt de planning van het woonrijp maken daarom nauw met de bouwende partijen af.

Parkbruggen

In de woonwijk komen 3 zogenaamde parkbruggen. Deze bruggen zijn bestemd voor voetgangers en fietsers. De meest westelijke en middelste brug zijn klaar, maar kunnen pas worden gebruikt als de woningen in fase 3 klaar zijn. De meest oostelijke brug wordt begin februari in gebruik genomen.

Bestemmingsplan en uitwerkingsplan

In een bestemmingsplan / uitwerkingsplan staat wat er gebouwd wordt en waar het voor gebruikt mag worden. Het uitwerkingsplan ‘Rijnsoever Noord fase 3’ is onherroepelijk en kunt u bekijken via de website Ruimtelijke plannen:

Naar het overzicht