Park Rijnsoever - Rijnsoever-Noord

Categorieën

  • Woningbouw
  • Katwijk aan den Rijn

In het nieuwbouwproject Rijnsoever-Noord worden woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen: senioren, gezinnen en alleenstaanden. Het plangebied wordt omsloten door de Huizingalaan, Biltlaan, Zwarteweg en de groenstrook vlakbij het Space Business Park.

Bouwplannen

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In fase 3 hebben inwoners 9 woningen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (PCO) gerealiseerd.

Campri Vastgoed B.V.

Campri Vastgoed B.V. ontwikkelt (in fase 3) 144 verschillende woningen:

  • appartementen
  • eengezinswoningen
  • vrijstaande woningen
  • (geschakelde) 2-onder-1-kapwoningen.

Informatie over de woningen van Campri Vastgoed B.V. is te vinden op parkrijnsoever.nl.

Bouwrijp maken

Het gebied is bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat het gebied geschikt is gemaakt om te bouwen. Er zijn bouwwegen en riolering aangelegd. De verkeersbrug voor doorgaand verkeer aan de de westzijde van het plangebied is klaar. Deze brug wordt pas voor verkeer opengesteld wanneer de woningen zijn gebouwd.

Woonrijp maken

Tijdens het woonrijp maken legt de gemeente bestrating en parkeerplaatsen aan én worden lantaarnpalen en verkeersborden geplaatst. De planning van de werkzaamheden hangt af van de oplevering van de woningen. De gemeente stemt de planning van het woonrijp maken daarom nauw met de bouwende partijen af.

Parkbruggen

In de woonwijk komen 3 zogenaamde parkbruggen. Deze bruggen zijn bestemd voor voetgangers en fietsers. De bruggen zijn klaar, maar kunnen pas worden gebruikt als de woningen in fase 3 klaar zijn.

Bestemmingsplan en uitwerkingsplan

In een bestemmingsplan/uitwerkingsplan staat wat er gebouwd wordt en waar het voor gebruikt mag worden. Het uitwerkingsplan ‘Rijnsoever Noord fase 3’ is onherroepelijk en kunt u bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Heeft u interesse in een woning? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Woningen Campri Vastgoed

Informatie over de woningen van Campri Vastgoed B.V. is beschikbaar via: