Huisvesting basisscholen

In Katwijk is er eigentijds primair onderwijs van hoog niveau. Om dit niveau vast te houden is goede onderwijshuisvesting nodig, waar schoolbesturen eigentijds onderwijs kunnen verzorgen. Daarnaast willen de gemeente en de schoolbesturen inzetten op het verduurzamen van schoolgebouwen om bij te dragen aan klimaatdoelen voor 2050. Met de schoolbesturen en kinderopvang in Katwijk is daarom intensief gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in Katwijk voor de periode 2020-2040 (hierna: IHP PO).

Projecten

Samen met de betrokken schoolbesturen is een uitvoeringsprogramma IHP PO voor de eerste periode van 5 jaar opgesteld. In dit eerste deel, 2021-2025, van het IHP PO gaat de gemeente samen met betrokken schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en het Sportbedrijf aan de slag om schoolgebouwen van 4 basisscholen en 2 gymzalen te verbeteren of te vervangen.

Voor elke school wordt onderzocht of het schoolgebouw vernieuwd of vervangen moet worden en of de huidige locatie nog steeds de beste plek is voor de school. Ook wordt een eerste school en gymzaal gebouwd in de toekomstige wijk Valkenhorst.

  • Christelijke Opleidingsschool (Katwijk): samenvoeging na sloop-nieuwbouw of renovatie van de locaties Abeelplein en Parklaan
  • De Duinroos (Katwijk): samenvoeging locaties Otto Baron en Zanderij op een locatie in het voedingsgebied van beide scholen
  • De Burcht (Valkenburg): sloop-nieuwbouw of renovatie
  • Oranje Nassauschool (Rijnsburg): sloop-nieuwbouw of renovatie
  • Valkenhorst (Valkenburg): nieuwbouw basisschool en gymzaal

Planning

  • Op dit moment worden voor de project Christelijke Opleidingsschool en de Oranje Nassauschool haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Uit de resultaten moet blijken of de schoolgebouwen gerenoveerd moet worden of vervangen. In de haalbaarheidsstudie voor de Christelijke Opleidingsschool wordt ook de gymzaal meegenomen.
  • De sporthal in Valkenburg wordt op korte termijn aangepast t.b.v. het bewegingsonderwijs.
  • Begin dit jaar zijn de gemeente en de betrokken schoolbesturen begonnen met locatieverkenningen voor De Burcht en De Duinroos.