In de Hoftuin

Het winkel- en woongebied In de Hoftuin krijgt een 'facelift'. Dit is nodig om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Zo blijft het een volwaardig winkelhart met verschillende soorten winkels in Rijnsburg.

De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van het Hoftuinplein.

Definitief ontwerp

Impressie herinrichting Hoftuinplein

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Hoftuinplein is klaar. De reacties die door omwonenden en belanghebbenden zijn gegeven tijdens de informatieavond van maart zijn waar mogelijk in het ontwerp aangepast. De afbeeldingen geven u een idee hoe het plein eruit komt te zien.

Impressie herinrichting Hoftuinplein

In november wordt het definitief ontwerp voorgelegd aan het college. Na goedkeuring van het college wordt gestart met het voorbereiden van de uit te voeren werkzaamheden aan het Hoftuinplein. De direct omwonenden en belanghebbenden worden hiervan op de hoogte gehouden. 

Planning

Nadat het college een besluit heeft genomen, start het opstellen van het bestek. Op basis van dit bestek kan er aanbesteed worden. De verwachting is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2018 starten.

Beheerplan

Om van In de Hoftuin een goed lopend winkelcentrum te maken waar u graag verblijft, is een beheerplan gemaakt. In het beheerplan staan afspraken tussen de gemeente, winkeliers, eigenaren, verhuurders en bewoners. Inmiddels wordt gewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen die in het plan staan.

Wat is er al gebeurd (Quick wins)?

  • Het hek en de bankjes rond de Wilhelminaboom zijn opgeknapt.
  • Er zijn wegwijzers voor voetgangers aangebracht.
  • De overkapping bij de entree vanaf het parkeerplein is verwijderd.
  • De bestrating in de Anjelierenstraat is schoongemaakt.
  • De verlichting in de Anjelierenstraat is vervangen door verlichting van een betere kwaliteit.
  • Het vervangen van de bloembakken door bakken met bomen. Om de bakken komen banken.
  • Er zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst.

Alle verbeteringen staan in het boekje Quick wins.

Naar het overzicht