In de Hoftuin

Categorie├źn

  • Woonomgeving
  • Rijnsburg

Het winkel- en woongebied In de Hoftuin heeft al deels een 'facelift' gekregen. Dit was nodig om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Zo blijft het een volwaardig winkelhart met verschillende soorten winkels in Rijnsburg.

De gemeente is nu verantwoordelijk voor de herinrichting van het parkeerterrein Hoftuinplein.

Concept ontwerp

Het concept ontwerp voor de herinrichting van het Hoftuinplein is gereed. De reacties die door omwonenden en belanghebbenden zijn gegeven tijdens de informatieavond zijn waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. De afbeeldingen geven u een idee hoe het plein er vooralsnog uit komt te zien.

Het definitief ontwerp wordt voorgelegd aan het college. Na goedkeuring van het college wordt gestart met het voorbereiden van de uit te voeren werkzaamheden aan het Hoftuinplein. De direct omwonenden en belanghebbenden worden hiervan op de hoogte gehouden. 

Planning

Na het definitief maken van het ontwerp en besluitvorming door het college, start het opstellen van het bestek. Op basis van dit bestek kan er aanbesteed worden. De verwachting is dat de werkzaamheden in het derde/ vierde kwartaal van 2021 starten.

Beheerplan

Om van In de Hoftuin een goed lopend winkelcentrum te maken waar u graag verblijft, is een beheerplan gemaakt. In het beheerplan staan afspraken tussen de gemeente, winkeliers, eigenaren, verhuurders en bewoners. Inmiddels wordt gewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen die in het plan staan.

Wat is er al gebeurd (Quick wins)?

  • Het hek en de bankjes rond de Wilhelminaboom zijn opgeknapt.
  • Er zijn wegwijzers voor voetgangers aangebracht.
  • De overkapping bij de entree vanaf het parkeerplein is verwijderd.
  • De bestrating in de Anjelierenstraat is schoongemaakt.
  • De verlichting in de Anjelierenstraat is vervangen door verlichting van een betere kwaliteit.
  • Het vervangen van de bloembakken door bakken met bomen. Om de bakken komen banken.
  • Er zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst.

Alle verbeteringen staan in het boekje Quick wins.