In de Hoftuin

Categorie├źn

  • Woonomgeving
  • Rijnsburg

Het winkel- en woongebied In de Hoftuin is opgeknapt om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Zo blijft het een volwaardig winkelhart met verschillende soorten winkels in Rijnsburg. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de herinrichting van het parkeerterrein Hoftuinplein.

Concept ontwerp

Er is een concept ontwerp voor de herinrichting van het Hoftuinplein opgesteld. De gemeente is nog met een aantal betrokken partijen over dit ontwerp in gesprek. Zodra de gesprekken afgerond zijn wordt er zo spoedig mogelijk een participatieavond voor omwonenden en belanghebbenden georganiseerd. Hierna wordt een definitief ontwerp opgesteld.

Het definitieve ontwerp wordt voorgelegd aan college en de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt gestart met het voorbereiden van de werkzaamheden aan het Hoftuinplein. De direct omwonenden en belanghebbenden worden hiervan op de hoogte gehouden.

Planning

Als het definitieve ontwerp is goedgekeurd door de gemeenteraad, kijken we naar welke voorwaarden, eisen en materialen nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Hierna volgt de aanbesteding voor de herinrichting. De verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar van 2024 starten.

Beheerplan

Om In de Hoftuin een fijn winkelcentrum te houden waar u graag verblijft, is in 2016 een beheerplan opgesteld. In dit plan staan afspraken tussen winkeliers, eigenaren, verhuurders, bewoners en de gemeente. Nu wordt er gewerkt aan het uitvoeren van de laatste maatregelen die in het plan staan.