Hof van Rijnsburg

Categorie├źn

  • Woningbouw
  • Rijnsburg

Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen gaat op de locatie van het voormalig garagebedrijf en tankstation Dijksman 86 appartementen, 1 eengezinswoning en een parkeergarage bouwen. Er worden 24 appartementen afgenomen door Dunavie. De overige appartementen zijn onderverdeeld in huur- en koopappartementen.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Oegstgeesterweg en de Tramstraat in Rijnsburg, vlakbij het centrum. Het gebied is 0,65 hectare groot en ligt tussen een basisschool en de Grote Kerk aan de noordzijde en de Remiseflat aan de zuidzijde.

Planning

De gemeente heeft een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst getekend met Ouwehand Bouw. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn over dit bouwplan. Ouwehand stelt nu een definitief bouwplan op. Halverwege dit jaar zal Ouwehand de omgevingsvergunning aanvragen, waarna in de tweede helft van dit jaar de verkoop start. De bouw van de woningen start naar verwachting begin 2019.

Stedenbouwkundig plan

Het bouwplan biedt een prachtig doorzicht (en looproute) naar de Grote- of Laurentiuskerk. De woningen worden gebouwd met een gevarieerde architectuur, die qua uitstraling aansluit op het dorpscentrum en de omliggende bebouwing.

Bestemmingsplan

Voor de locatie is bestemmingsplan Centrum II van toepassing. Volgens dat bestemmingsplan is woningbouw niet toegestaan op deze locatie. Om de plannen van Ouwehand te realiseren, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op 30 januari 2018 is het nieuwe bestemmingsplan door het college goedgekeurd. De gemeenteraad heeft het plan in april 2018 vastgesteld.

Omgevingsvergunning

Op 24 februari 2021 is de omgevingsvergunning voor Hof van Rijnsburg ontvankelijk verklaard.

Planning

Inmiddels zijn de bouwhekken om het terrein heen gezet. AW Vessies zal in opdracht van Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen begin 2022 aanvangen met de werkzaamheden om vervolgens de bestaande panden gaan slopen, het projectgebied bouwrijp te maken en de nodige voorbereidingen te treffen voor de bouwkuip ten behoeve van de parkeerkelder. Ouwehand  Bouw zal rond het einde van het tweede kwartaal van 2022 aansluitend daarop starten met de realisatie van de parkeerkelder en achtereenvolgend de bouw van de appartementen en  engezinswoning. Rond het jaareinde van 2023 zal het project Hof van Rijnsburg naar verwachting worden opgeleverd.

Meer informatie?

kijk voor meer informatie op: