Hof van Rijnsburg

Ouwehand Bouw gaat op de locatie van het voormalig garagebedrijf en tankstation Dijksman 86 appartementen, 1 eengezinswoning en een parkeergarage bouwen. Er komen 51 koop- en 35 huurappartementen, waarvan minimaal 24 zorgappartementen. De zorgappartementen zullen door Dunavie verhuurd worden.

Nu worden de gebouwen verhuurd en/of anti-kraak bewoond.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Oegstgeesterweg en de Tramstraat in Rijnsburg, vlakbij het centrum. Het gebied is 0,65 hectare groot en ligt tussen een basisschool en de Grote Kerk aan de noordzijde en de Remiseflat aan de zuidzijde.

Planning

De gemeente heeft een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst getekend met Ouwehand Bouw. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn over dit bouwplan. Ouwehand stelt nu een definitief bouwplan op. Halverwege dit jaar zal Ouwehand de omgevingsvergunning aanvragen, waarna in de tweede helft van dit jaar de verkoop start. De bouw van de woningen start naar verwachting begin 2019.

Stedenbouwkundig plan

Het bouwplan biedt een prachtig doorzicht (en looproute) naar de Grote- of Laurentiuskerk. De woningen worden gebouwd met een gevarieerde architectuur, die qua uitstraling aansluit op het dorpscentrum en de omliggende bebouwing.

Bestemmingsplan

Voor de locatie is bestemmingsplan Centrum II van toepassing. Volgens dat bestemmingsplan is woningbouw niet toegestaan op deze locatie.  Om de plannen van Ouwehand te realiseren, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op 30 januari 2018 is het nieuwe bestemmingsplan door het college goedgekeurd. De gemeenteraad heeft het plan in april 2018 vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op:

Naar het overzicht