Herinrichting 't Joght

De gemeente gaat tussen 2023 en 2026 het Middenjoght, Buitenjoght, Prof. Dr. A.E. van Giffenstraat, Dr. A.E. Remouhampsstraat, Burgemeester M.A. van der Haveplantsoen, Lambrechtsveld, Claudiusdreef, Frankenburg, Legioendreef en Valkenhorst herinrichten. 

We vernieuwen het riool, de straatstenen en stoeptegels. Daarnaast verbeteren we het groen, leggen we speel- en ontmoetingsplekken aan, verbeteren we deze en vervangen we straatmeubilair. In de nieuwe inrichting houden we ook rekening met maatregelen tegen het veranderende klimaat, het verkeer en de toegankelijkheid voor iedereen.

Voorlopig ontwerp

Voor de nieuwe inrichting is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is nog niet definitief. Aanpassingen zijn mogelijk. De wettelijke normen en het vastgesteld beleid waar het project aan moet voldoen, staan vast. Net zoals het geld dat voor het project beschikbaar is. Bekijk hier de tekeningen van het ontwerp (pdf, 10 MB).

Reageren op voorlopig ontwerp

  • Op donderdag 21 april is er voor bewoners en belanghebbenden een inloopmiddag/-avond in het Dorpshuis aan de Kerkweg 3 in Valkenburg. Er is dan gelegenheid om het ontwerp te bekijken en er op te reageren. De zaal is open van 14.30 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.
  • Tot en met donderdag 29 april kan een reactie per mail worden verzonden naar tjoght@katwijk.nl  
  • Een reactie telefonisch doorgeven kan op maandag 25 april tussen 13.00 en 16.00 uur en dinsdag 26 april van 09.00 tot 12.00 uur.

Maatregelen tegen gevolgen veranderende klimaat

Het klimaat verandert. Er is steeds vaker kans op een heftige regenbui, op een hittegolf en op langere periodes van droogte. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op overstromingen. Het veranderende klimaat heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en economie. 

Wij bereiden de omgeving zo goed mogelijk voor op het veranderende klimaat. Daarom verbeteren we het gescheiden rioolstelsel, vervangen we een deel van het riool en verbeteren we het groen in de wijk.

Gescheiden rioolstelsel

In een gescheiden rioolstelsel zijn er 2 buizen: 1 voor het afvalwater en 1 voor het regenwater (ook wel schoonwaterriool genoemd). Het vuile afvalwater gaat direct naar het waterzuiveringsbedrijf. Het regenwater zakt in de bodem weg of komt in een sloot of vijver terecht. Deze maatregel zorgt voor minder wateroverlast op straat en een betere leefomgeving. 

Groen

Groen heeft een positieve invloed op de gevolgen van de klimaatverandering. Het levert zuurstof, vermindert fijnstof en hittestress en het houdt regenwater in een gebied langer vast. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit. ‘Bio’ betekent leven, ‘diversiteit’ betekent afwisseling, verschil. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans.