Herinrichting Biltlaan

De gemeente gaat in 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de Biltlaan. Op het traject Biltlaan-Zuid - van de rotonde Industrieweg tot aan de Helmbergweg – wordt het asfalt vervangen en de trottoirs en de fietspaden vernieuwd. Ook wordt de Koningin Julianabrug vernieuwd. Op het traject Biltlaan-Noord (Helmbergweg tot aan De Krom) komen vrijliggende fietspaden en wordt de groenstructuur aangepast.

Verder wordt een aantal maatregelen uitgevoerd om de R-net bussen vanaf eind december 2020 over de Biltlaan te kunnen laten rijden. Het werk start 23 maart 2020 en wordt in de eerste week van juli afgerond. Voor de start volgt nog uitgebreide informatie.

Bestemmingplannen

Om de herinrichting van de Biltlaan en de aanleg van het tweerichtingen fietspad mogelijk te maken, zijn er twee nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. De ontwerp-bestemmingsplannen hebben van 13 september tot en met 24 oktober ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen een zienswijze op de plannen indienen. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de bestemmingsplannen in december vast. De gemeenteraad heeft de bestemmingsplannen in december 2019 vastgesteld.

Fietspaden

De huidige fietsstructuur loopt vanaf de Zeeweg langs de Biltlaan tot aan de Helmbergweg. Daarna wordt het fietsverkeer door de wijk Rijnsoever verder richting De Krom geleid. Samen met de omgeving is een aantal mogelijkheden bekeken hoe fietspaden op dit stuk langs de Biltlaan ingepast kunnen worden. Op 9 april 2019 heeft het college het besluit genomen dat er een dubbelzijdig fietspad aan de oostkant van de Biltlaan komt.

Aanleg waterleiding

Voordat de herinrichting plaatsvindt, gaat Dunea hier aan het werk. Op de plek waar het fietspad komt, legt Dunea een watertransportleiding in de grond aan. Dit werk wordt in maart 2020 afgerond.

Groenplan

Om de huidige groenstrook te compenseren, is in samenspraak met de omgeving een nieuw groenplan gemaakt, waarin gekeken is naar functionaliteit, ecologie en beeldkwaliteit. De huidige vrij massieve groene ‘muur’ die voor een deel ongecontroleerd is ontstaan, en moeilijk te onderhouden is, zal plaatsmaken voor een meer gelaagde en gegroepeerde samenstelling van kruiden, grassen, struiken en bomen. De nieuwe inrichting met veel kruidenrijk grasland en heesters, levert in de nieuwe situatie een hogere biodiversiteit op. Ook vormt het groen een barrière tussen de weg en de woningen, waardoor het zicht op de weg vanuit de tuinen ontnomen wordt en fijnstof uit de lucht wordt opgenomen. Aan weerszijden van de weg liggen grondwallen die het geluid van het verkeer dichtbij de bron remt. Samen met het nieuwe stille asfalt op de weg vormt dit een dubbele geluidsreducerende maatregel.

R-net maatregelen

Vanwege de komst van R-net wordt een nieuwe R-net halte met fietsenstalling aangelegd bij de Hoornes Passage en bij De Krom. Ook wordt de rotonde Biltlaan/Rijnsoever aangepast, zodat deze beter aan de huidige maatstaven voldoet en veiliger voor fietsers wordt.

Meer informatie

Naar het overzicht