Herinrichting Biltlaan

Categorieën

  • Bereikbaarheid
  • Katwijk Onderweg
  • Katwijk aan Zee
  • Katwijk Noord

De gemeente voerde in 2020 groot onderhoud uit aan de Biltlaan. Op het traject Biltlaan-Zuid - van de rotonde Industrieweg tot aan de Helmbergweg is het asfalt vervangen en zijn de trottoirs en de fietspaden vernieuwd. Ook wordt de Koningin Julianabrug vernieuwd. Op het traject Biltlaan-Noord (Helmbergweg tot aan De Krom) zijn vrijliggende fietspaden aangelegd en is de groenstructuur vernieuwd.

Verder is een aantal maatregelen uitgevoerd om de R-net bussen vanaf vanaf het voorjaar van 2021 over de Biltlaan te kunnen laten rijden. De werkzaamheden zijn afgerond.

Meer informatie over de herinrichting van de Biltlaan-Noord vind je in de brochure (pdf, 2 MB).

Groenplan

Om de oude groenstrook te compenseren, is in samenspraak met de omgeving een nieuw groenplan gemaakt, waarin gekeken is naar functionaliteit, ecologie en beeldkwaliteit. De vrij massieve groene ‘muur’ die voor een deel ongecontroleerd is ontstaan, en moeilijk te onderhouden was, heeft plaatsgemaakt voor een meer gelaagde en gegroepeerde samenstelling van kruiden, grassen, struiken en bomen. De nieuwe inrichting met veel kruidenrijk grasland en heesters, levert in de nieuwe situatie een hogere biodiversiteit op. Ook gaat het groen een barrière vormen tussen de weg en de woningen, waardoor het zicht op de weg vanuit de tuinen ontnomen wordt en fijnstof uit de lucht wordt opgenomen. Aan weerszijden van de weg liggen grondwallen die het geluid van het verkeer dichtbij de bron remt. Samen met het nieuwe stille asfalt op de weg vormt dit een dubbele geluidsreducerende maatregel. De nieuwe groenstrook is in het najaar van 2020 aangelegd. Het groen moet nu gaan groeien. Naar verwachting is er over zo’n twee jaar een duidelijk eindbeeld.