Havenscharnier

Categorieën

  • Woningbouw
  • Woonomgeving
  • Katwijk aan Zee

Het Havenscharnier omvat het gebied rondom het Prins Hendrikkanaal, de punt van de Redschuur, het perceel van het voormalig Rabobankgebouw, het perceel van Dirk van den Broek, de parkeerplaats langs de Visserijkade en de aangrenzende kades of oevers. Samen met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen gaan we de komende jaren aan de slag om het Havenscharnier te ontwikkelen tot woongebied.

Over het project

Vanuit het masterplan ‘Vizier op de Rivier’ is het Havenscharnier als een bijzondere plek gekwalificeerd. Het is de wens om van het Havenscharnier samen met de initiatieven van de ontwikkelaars en de bijdrage van de bewoners een boeiende en kansrijke plek van het dorp te maken. Een nieuw entree aan de Oude Rijn met nadruk op woningbouw. Het project bestaat uit verschillende deelprojecten:

  • Herontwikkeling van het voormalig Rabobankgebouw (BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen)
  • Nieuwe supermarkt incl. appartementen (Brookland/supermarktketen Dirk van den Broek)
  • Herontwikkeling noordzijde Prins Hendrikkanaal (KBM Groep)
  • Eventuele andere initiatieven.

Gebiedsvisie

Samen met stedenbouwkundig bureau Od205 en de betrokken ontwikkelaars uit het plangebied is er een concept van de integrale gebiedsvisie opgesteld. Deze gebiedsvisie geeft richting aan hoe de gemeente en ontwikkelaars het Havenscharnier kunnen ontwikkelen. Het gaat dan om thema’s als wonen, verkeer, veiligheid en sociale kwaliteit. Ook de mening van de huidige bewoners en gebruikers binnen en langs het plangebied is gevraagd als input voor het opstellen van de visie. In het voorjaar van 2021 is er een bewonersenquête gehouden. In april 2022 is er ook een participatieavond voor omwonenden georganiseerd. De belangrijkste uitkomsten van de enquête en participatieavond zijn in de visie weergegeven en er is bij het opstellen van de visie zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Bekijk de gebiedsvisie

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de gebiedsvisie. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (071) 406 50 00. Uw schriftelijke zienswijze kunt u in een brief gericht aan het College van B&W.  Gemeente Katwijk, t.a.v. het College van B&W, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Onder vermelding van ‘gebiedsvisie het Havenscharnier’.