Frederiksoord-Zuid

De ontwikkelaars, die eigenaar zijn van de gronden in Frederiksoord-Zuid, willen deze transformeren tot een aantrekkelijk woongebied met groen en water.

De idee├źn gaan nu uit van ongeveer 260 woningen. Het planidee is door de ontwikkelaars in een informele informatieavond op 23 januari 2019 gepresenteerd aan de omwonenden.

Het formele besluitvormingstraject zal naar verwachting in april 2019 gaan starten.

Stedenbouwkundig plan

Frederiksoord-Zuid is een gezamenlijke ontwikkeling die deels op Katwijks grondgebied en deels op die van de gemeente Oegstgeest is gelegen. Door het gebied loopt ook de verkeersontsluiting voor de wijk Nieuw Rhijngeest, deelgebied 1 van de gemeente Oegstgeest.

Plangebied

Het gebied is ongeveer 9.4 hectare groot, waarvan ongeveer 0,9 hectare (Rijnsburgerweg en de Valkenburgerweg) is bebouwd.

Het plangebied ligt voor 70% op grondgebied van Katwijk en 30% op grondgebied van Oegstgeest. Het gebied ligt ten zuiden van Frederiksoord en wordt begrensd door:

  • de Rijnsburgerweg aan de oostkant
  • de Valkenburgerweg/deelgebied 1 Nieuw Rhijngeest aan de westkant
  • het gebied "Tuinen van Oegstgeest" aan de zuidkant

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Frederiksoord-Zuid Katwijk is onherroepelijk en heeft de uitwerkingsplicht: uitwerking tot woongebied.

Naar het overzicht