Frederiksoord-Zuid

Categorie├źn

  • Woningbouw
  • Rijnsburg

De ontwikkelaars, die eigenaar zijn van de gronden in Frederiksoord-Zuid, willen deze transformeren tot een aantrekkelijk woongebied met groen en water. Inmiddels is gestart met de verkoop van woningen in fase 1 a: Nieuw Rijnvaert.

Bekijk de website van Nieuw Rijnvaert

Overeenkomst

Gemeente Katwijk, gemeente Oegstgeest, Adriaan van Erk Groep en Ouwehand Bouw ondertekenden op maandag 8 juni de ontwikkel- en realisatieovereenkomst van het project Frederiksoord Zuid (projectnaam Nieuw Rijnvaert). Dit woningbouwproject is een gezamenlijke ontwikkeling die deels op Katwijks grondgebied en deels op die van de gemeente Oegstgeest ligt en waar circa 280 woningen worden gebouwd. Door het gebied loopt ook de verkeersontsluiting voor de wijk Nieuw Rhijngeest, deelgebied 1 van de gemeente Oegstgeest.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan is onderdeel van de overeenkomst en wordt nader uitgewerkt.

Plangebied

Het gebied is ongeveer 9.4 hectare groot, waarvan ongeveer 0,9 hectare (Rijnsburgerweg en de Valkenburgerweg) is bebouwd.

Het plangebied ligt voor 70% op grondgebied van Katwijk en 30% op grondgebied van Oegstgeest. Het gebied ligt ten zuiden van Frederiksoord en wordt begrensd door:

  • de Rijnsburgerweg aan de oostkant
  • de Valkenburgerweg/deelgebied 1 Nieuw Rhijngeest aan de westkant
  • het gebied "Tuinen van Oegstgeest" aan de zuidkant

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Frederiksoord-Zuid Katwijk is onherroepelijk en heeft de uitwerkingsplicht: uitwerking tot woongebied.