Herinrichting Frederiksoord

Categorieën

  • Woonomgeving
  • Rijnsburg

Fase 4 is de laatste fase van het project Herinrichting Frederiksoord 2.0. In deze fase gaan we de Christinalaan, Sinte Barbara’ s Tuin, Oranjelaan en Floralaan opnieuw inrichten.

Bekijk hier het definitieve ontwerp (pdf, 4 MB)

De informatie voor de nieuwe inrichting is op verschillende manieren verzameld. Zo is een vragenlijst ingevuld en zijn er digitale bewonersavonden (webinar) georganiseerd. Daarnaast konden bewoners en belanghebbenden via een digitale omgeving op de ontwerpen reageren.

Toelichting op ontwerp

Op een aantal plekken komt een trimtoestel waar ook volwassenen gebruik van kunnen maken. Hierdoor is de speelplek straks een beweegplek voor iedereen. Kinderen kunnen op avontuur gaan met de speel- en speurkaart. Die is terug te vinden op www.katwijk.nl/spelen

Het gaat de laatste jaren steeds minder goed met de insecten. Vooral de bijen, die voor ons mensen zo belangrijk zijn, hebben veel te lijden. Het tij is te keren door meer inheemse bomen, planten en struiken te planten. Dit is beplanting die van oorsprong in Nederland voorkomt. Het draagt bij aan het welzijn van onze inheemse insecten en andere dieren. De beplanting voor fase 4 bestaat uit veel verschillende soorten, waarvan een groot gedeelte inheems is.

De tijd dat groen alleen als aankleding van een wijk dient, is verleden tijd. Groen draagt namelijk ook veel bij aan een prettige leefomgeving. Het slaat CO2 op en vangt fijnstof af. Het verkoelt in warme periodes en vangt water op uit de steeds heftiger wordende regenbuien. Voor bomen geldt zelfs dat deze positieve effecten groter worden naarmate de boom ouder en groter wordt. Met deze nieuwe kijk op groen dragen we bij aan een gezonde leefomgeving.

In de nieuwe weginrichting zijn alle parkeervakken duidelijk te herkennen. Dat maakt parkeren overzichtelijk. Daarnaast wil de gemeente een parkeerverbodzone gaan instellen. In De Bloem en andere straten in Frederiksoord geldt er al zo’n verbod. Later dit jaar neemt de gemeente er een verkeersbesluit over. Er is een mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

In de Floralaan (vanaf de rotonde tot aan de Oranjelaan), de Oranjelaan en de Christinalaan komt een Drainage Infiltratie Transport-riool. Het speciale aan dit riool is dat water door gaatjes in de wand naar binnen en buiten kan. De rioolleiding voert niet alleen regenwater af, maar laat het ook in de bodem wegzakken. De bodem kan hierdoor niet uitdrogen. Stijgt het grondwater, dan voert de rioolleiding het af naar sloten of vijvers. Zo blijft het grondwater beter op het juiste peil.

Uitvoeringsfase

De aannemer is in maart gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden beginnen in de Christinalaan. Vervolgens zijn de Sinte Barbara’s Tuin en de Oranjelaan aan de beurt en als laatste de Floralaan. De aannemer voert de werkzaamheden in 13 fasen (pdf, 8 MB) uit.

Groenvak Floralaan/Op den Claver

Om alle werkzaamheden goed te organiseren, heeft de aannemer opslagruimte nodig om materialen op te slaan. Deze opslag ligt in het groenvak aan de Floralaan/Op den Claver. Voor de veiligheid van het verkeer komt ook een groot aantal parkeervakken voor het opslagterrein te vervallen. De parkeervakken met een oplaadpunt voor elektrische auto’s blijven gehandhaafd.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met cluster Planmatig Beheer via het contactformulier of via (071) 406 50 00.