Foto kind in Bibliotheek Katwijk

Cultuurbedrijf

We hebben besloten om het gebouw op het Emmaplein in het centrum van Katwijk te kopen van Hoekje BV. Ons gemeentebestuur moet nog wel akkoord gaan met deze beslissing. Deze aankoop is belangrijk omdat het helpt bij de ontwikkeling van het cultuurbedrijf: een ontmoetingsplek voor de wijken in Katwijk.

Het cultuurbedrijf wordt een plek waar mensen uit verschillende wijken in Katwijk elkaar kunnen ontmoeten. Het doel is om voor alle inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg een plek te creëren om cursussen, lezingen of muzieklessen te volgen, te studeren, de krant te lezen of hulp te krijgen van het digiTaalhuis.

We werken al een tijdje samen met de Bibliotheek, de Muziekschool en K&O om een geschikt gebouw te vinden. En ook de andere partners hebben moderne faciliteiten nodig om hun activiteiten beter te kunnen uitvoeren.

Waar staan we nu?

Voor De Burgt In Rijnsburg is onderzoek gedaan naar het verkeer en parkeren. Hieruit is gebleken dat er wat aanpassingen nodig zijn om het extra (fiets)verkeer aan te kunnen in het centrum van Rijnsburg.

Voor het Emmaplein in Katwijk aan Zee waren afspraken nodig over het gebruik van het pand. Er is nu afgesproken dat de gemeente het pand koopt, omdat dit voor de gemeente voordeliger is dan huren. 

We willen ook graag een plek hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in de Hoornes. Hiervoor praten verschillende groepen met elkaar. De wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever, de bibliotheek Katwijk en het Welzijnskwartier zijn met elkaar in gesprek om een plek te maken waar mensen bij elkaar kunnen komen: een Multifunctionele Accommodatie Hoornes-Rijnsoever, ook wel een 'Huis van de Wijk'.

Valkenburg heeft al een mooie ontmoetingsplek: het Dorpshuis.

Foto Emmaplein Katwijk

Hoe verder?

Voor de zomer van 2023 zal de gemeenteraad beslissen of ze het pand aan het Emmaplein daadwerkelijk gaan kopen en wat er verder met het gebouw gaat gebeuren (zoals verbouwingen). Na deze beslissing kunnen er gedetailleerde plannen worden gemaakt. Tijdens dit proces zijn veel partijen betrokken, waaronder de Bibliotheek, de Muziekschool, Stichting Volksuniversiteit K&O, omwonenden, de wijkraden, ondernemers en de mensen die de Burgt gebruiken. We werken ook samen met de biljartvereniging 'De Bogaert' om een geschikte locatie te vinden zodat ze hun activiteiten kunnen voortzetten.

Veelgestelde vragen

We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en dat de wijken leefbaar zijn. Hiervoor moeten er genoeg plekken zijn waar activiteiten georganiseerd worden, mensen elkaar kunnen ontmoeten en kwetsbare mensen ondersteund kunnen worden. Dit is belangrijk omdat mensen steeds meer langs elkaar lijken te leven en de regering wil dat mensen meer samenwerken en voor elkaar zorgen.

Ons gemeentebestuur gaat de komende tijd zorgen voor meer activiteiten en ondersteuning in de wijken. Onze partners spelen hierbij een belangrijke rol omdat zij educatie, cultuur en informatie aanbieden die anders niet voor iedereen beschikbaar zou zijn. Ook zijn zij een plek waar mensen samen kunnen komen en activiteiten kunnen organiseren. Door deze activiteiten kunnen mensen en netwerken in de wijk elkaar versterken en dat is goed voor de sociale cohesie in de wijk.

De ontmoetingsplekken zullen in ieder geval worden gebruikt door de Bibliotheek, de Muziekschool en K&O. Maar er zullen ook andere instellingen en organisaties activiteiten kunnen organiseren in de ontmoetingsplekken. Het is namelijk belangrijk dat de plekken aansluiten bij de behoeften van de inwoners in de wijk en dat er voor iedereen iets te doen is. Zo zal bijvoorbeeld het Welzijnskwartier activiteiten aanbieden in de vestigingen in Rijnsburg en Katwijk, maar ook andere partijen zijn welkom om gebruik te maken van de ontmoetingsplekken.

We hebben een eerste schetsontwerp van een architect ontvangen voor De Burgt. Helaas is gebleken dat het moeilijk is om alle huidige gebruikers te behouden en tegelijkertijd de gewenste ruimte te creëren voor onze cultuurpartners. Er wordt nu hard gewerkt om de tekeningen verder uit te werken en te bekijken hoe we het pand zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Hopelijk hebben we meer duidelijkheid te kunnen geven na het Voorlopig Ontwerp, en in ieder geval voor 1 mei 2024.

Het is lastig om in een druk centrum een gebouw te vinden dat geschikt is voor alle doeleinden. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen waar we op moeten reageren. We hebben de afgelopen jaren vooral gekeken naar de locatie De Burgt in Rijnsburg. Daar moesten we vooral kijken naar het verkeer en de parkeergelegenheid. Voor het Emmaplein in Katwijk aan Zee moesten we wachten op de resultaten van het verkeers- en parkeeronderzoek rondom De Burgt. Ook veranderde de eigenaar van het gebouw aan het Emmaplein, waardoor er nieuwe onderhandelingen nodig waren.