Persoon leest boek in luie stoel naast boekenkasten

Planck - Cultuurhuis Katwijk

Categorieën

  • Sport & Vrije tijd

Het cultuurbedrijf zal bestaan uit verschillende ontmoetingsplekken waar mensen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg bij elkaar kunnen samenkomen om cursussen, lezingen of muzieklessen te volgen, te studeren, te ontmoeten, hulp te krijgen van het digiTaalhuis of om gewoon even de krant te lezen.

Muziekschool Katwijk, Stichting Volksuniversiteit K&O en Bibliotheek Katwijk gaan samen vooruit in één 'cultuurbedrijf', onder de naam Planck.

Waar staan we nu?

De architect gaat in gesprek met de partners van het cultuurbedrijf, de bewoners boven de winkelpanden aan het Emmaplein en de gebruikers van De Burgt voor een plan over de indeling en inrichting van De Burgt en het Emmaplein. Zodra deze tekeningen klaar zijn en de Vereniging van Eigenaren heeft ingestemd met de plannen wordt aan de raad een voorstel gedaan om geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing. Het Cultuurbedrijf hoopt eind 2025 haar deuren te kunnen openen.

Het pand op het Emmaplein in Katwijk aan Zee is gekocht (dit is voordeliger dan huren). De architect gaat in gesprek met de partners van het Cultuurbedrijf en de bewoners boven de winkelpanden aan het Emmaplein, om te komen op plannen voor de indeling en inrichting van het pand. Zodra deze tekening gereed is en de Vereniging van Eigenaren heeft ingestemd met de plannen zal een voorstel aan de raad worden gedaan, om geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing. We hopen dat het Cultuurbedrijf eind 2025 haar deuren kan openen.

We willen ook graag een plek hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in de Hoornes. Hiervoor praten verschillende groepen met elkaar. De wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever, de bibliotheek Katwijk en het Welzijnskwartier zijn met elkaar in gesprek om een plek te maken waar mensen bij elkaar kunnen komen: een Multifunctionele Accommodatie Hoornes-Rijnsoever, ook wel een 'Huis van de Wijk'.

De architect gaat in gesprek met de partners van het Cultuurbedrijf en de gebruikers van de Burgt, om te komen op plannen voor de indeling en inrichting van het pand. Zodra deze tekening gereed is en de Vereniging van Eigenaren heeft ingestemd met de plannen zal een voorstel aan de raad worden gedaan, om geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing. We hopen dat het Cultuurbedrijf eind 2025 haar deuren kan openen.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar het verkeer en parkeren rond de Burgt. Hieruit is gebleken dat er wat aanpassingen nodig zijn om het extra (fiets)verkeer aan te kunnen in het centrum van Rijnsburg.

Valkenburg heeft al een mooie ontmoetingsplek: het Dorpshuis.

Wat is zo'n ontmoetingsplek?

Veelgestelde vragen

We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en dat de wijken leefbaar zijn. Hiervoor moeten er genoeg plekken zijn waar activiteiten georganiseerd worden, mensen elkaar kunnen ontmoeten en kwetsbare mensen ondersteund kunnen worden. Dit is belangrijk omdat mensen steeds meer langs elkaar lijken te leven en de regering wil dat mensen meer samenwerken en voor elkaar zorgen.

Ons gemeentebestuur gaat de komende tijd zorgen voor meer activiteiten en ondersteuning in de wijken. Onze partners spelen hierbij een belangrijke rol omdat zij educatie, cultuur en informatie aanbieden die anders niet voor iedereen beschikbaar zou zijn. Ook zijn zij een plek waar mensen samen kunnen komen en activiteiten kunnen organiseren. Door deze activiteiten kunnen mensen en netwerken in de wijk elkaar versterken en dat is goed voor de sociale cohesie in de wijk.

De ontmoetingsplekken zullen in ieder geval worden gebruikt door de Bibliotheek, de Muziekschool en Stichting Volksuniversiteit Kunst&Ontspanning. Maar er kunnen ook andere instellingen en organisaties activiteiten organiseren. Het is belangrijk dat de plekken aansluiten bij de behoeften van de inwoners in de wijk en dat er voor iedereen iets te doen is. Zo zal bijvoorbeeld het Welzijnskwartier activiteiten aanbieden in de vestigingen in Rijnsburg en Katwijk, maar ook andere partijen zijn welkom om gebruik te maken van de ontmoetingsplekken.

Het zal niet mogelijk zijn om alle huidige gebruikers te behouden en tegelijkertijd de gewenste ruimte te maken voor onze cultuurpartners. Er wordt nu hard gewerkt om de tekeningen verder uit te werken en te bekijken hoe we het pand zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Hopelijk kunnen we meer duidelijkheid geven na het voorlopig ontwerp, en in ieder geval voor 1 mei 2024.

Het was lastig om in een druk centrum een gebouw te vinden dat geschikt is voor alle doeleinden. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen waar we op moeten inspelen.

We hebben de afgelopen jaren vooral gekeken naar de locatie De Burgt in Rijnsburg. Daar moesten we grotendeels kijken naar het verkeer en de parkeergelegenheid. Ook veranderde de eigenaar van het gebouw aan het Emmaplein, waardoor er nieuwe onderhandelingen nodig waren.