Buurtonderzoek betaalbare warmte

De gemeente Katwijk doet samen met onderzoeksbureau Enneüs onderzoek naar betaalbare vormen van verwarmen. Met behulp van een vragenlijst vragen wij inwoners naar hun mening, behoeftes en welke kansen zij zien voor duurzame warmtebronnen in hun buurt.

Aanleiding

De betaalbaarheid van energie staat de laatste jaren onder druk. De gemeente Katwijk wil dat de energierekening voor inwoners betaalbaar blijft. Op dit moment helpen wij inwoners met het isoleren van hun woning. Dit doen we onder andere met het Katwijks Isolatiefonds en de Lokale Aanpak Isolatie.

Voor de toekomst willen we samen met inwoners kijken naar betaalbare alternatieven voor aardgas, bijvoorbeeld een warmtepomp of een gedeeld warmtenet. Door te investeren in duurzame en betaalbare warmtebronnen, zorgen we dat onze gemeente bestand is tegen klimaatverandering en klaar is voor de toekomst.

Verkenningsbuurten

Dit onderzoek is bedoeld om de vragen, zorgen en ideeën over alternatieve warmtebronnen in onze gemeente in kaart te brengen. U kunt ook meedenken over hoe de gemeente u kan helpen om energie te besparen. De vragenlijst is verspreid op plekken waar de komende 10 jaar mogelijkheden zijn om aan te sluiten op een duurzame warmtebron. We noemen dit ‘verkenningsbuurten’.

Inwoners van deze plekken krijgen een brief over deelname aan het onderzoek:

  • Molenwijk (Katwijk aan den Rijn)
  • Hoornes-West en -Oost, excl. torenflats en Kalkoven (Katwijk Noord)
  • Rijnsoever-West, -Midden en -Oost (Katwijk Noord)
  • De Hoek (Rijnsburg)
  • Westerhaghe (Rijnsburg)
  • Frederiksoord-Noord en -Zuid (Rijnsburg)

Resultaten

U kunt de vragenlijst invullen tot 15 april 2024. Zodra het onderzoek is afgerond, delen wij de resultaten met de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld en op onze website. Dit verwachten wij in mei 2024 te kunnen delen.