Referendumcommissie

Onafhankelijke vraagbaak en toetssteen

De referendumcommissie is een door de gemeenteraad ingestelde onafhankelijke commissie met externe deskundigen. Deze commissie ziet toe op een eerlijk verloop van referenda en behandelt klachten dienaangaande, met name over proces en procedure. Deze taak betekent dat de commissie niet alleen de gemeenteraad, maar alle bij referenda betrokken partijen gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Ook heeft de referendumcommissie de taak om referenda en referenduminitiatieven te evalueren.

Meer informatie over de rol en taken van de referendumcommissie treft u in de Referendumverordening.

De publicaties van de referendumcommissie treft u op deze webpagina.

Samenstelling en werkwijze

De gemeenteraad heeft de referendumcommissie op 4 april 2024 ingesteld en (na een open sollicitatieronde) haar leden benoemd.

De commissie bestaat uit een voorzitter en 4 leden. De voorzitter en leden worden voor zes jaar benoemd, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming voor nogmaals zes jaar. Met het oog op de onafhankelijkheid van de commissie, mogen leden van de commissie niet tevens raadslid van de Katwijkse gemeenteraad zijn. Ook mogen leden niet als burgemeester, wethouder of ambtenaar werkzaam zijn voor de gemeente Katwijk.

De referendumcommissie bestaat sinds 4 april 2024 uit de volgende leden:

  • J.J.M. (Joop) van Holsteijn, als voorzitter;
  • R. (Roel) de Lange, als lid en door de commissie benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;
  • R.J. (Roelof) Siepel, als lid;
  • I.R. (Isabelle) Vermeulen-Wever LLM, als lid;
  • Th. J. (Diederik) Visser, als lid.

De referendumcommissie wordt ondersteund door de heer F.J. (Fons) Schreuder als ambtelijk secretaris, te bereiken via referendumcommissie@katwijk.nl.

Algemene informatie over referenda in Katwijk vindt u via Referendum in Katwijk | Gemeente Katwijk.

De referendumcommissie heeft een reglement van orde vastgesteld ten behoeve van haar vergaderingen en werkwijze:

Reglement voor referendumcommissie (pdf, 157 KB)

De referendumcommissie verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier, in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Avg.

Heeft u een vraag aan of opmerking voor de referendumcommissie?  Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de referendumcommissie, de heer F.J. (Fons) Schreuder. 

Referendumcommissie gemeente Katwijk

Postbus 589
2220 AN Katwijk ZH
t.n.v. de heer F.J. Schreuder
Telefoon: (071) 4065303

E-mail: referendumcommissie@katwijk.nl