Participatiebeleid

De gemeente Katwijk is een mooie plek om te wonen, te werken en te recreëren. Het mooier en beter maken van onze gemeente kunnen wij niet alleen doen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Om deze samenwerking te verbeteren, willen we duidelijke afspraken maken met alle mensen die in onze gemeente wonen en werken. Deze afspraken leggen we vast in het participatiebeleid.

Wat is participatie?

Participatie betekent dat inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen kunnen meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op wat de gemeente doet. Uw mening telt. Door samen te werken kunnen we het beleid en toekomstplannen van de gemeente goed afstemmen op de wensen en behoeften binnen onze samenleving.

Wat betekent participatie voor u? 

U kunt door de gemeente of een initiatiefnemer worden uitgenodigd om mee te denken over een bepaald onderwerp. Bij zo’n samenwerking komt veel kijken. Er zijn andere deelnemers met ook een mening en belangen. U zult met elkaar in gesprek moeten gaan om elkaar te begrijpen, de juist informatie, ervaringen en behoeften op tafel te krijgen. In deze video kunt u zien hoe zo’n samenwerking er uit kan zien.

Ik heb een idee

Heeft u een goed idee voor bij u in de buurt? Dan kunt u contact opnemen met onze wijkregisseurs. Zij kijken samen met u hoe wat u nodig heeft en met wie u het idee het beste kunt bespreken en eventueel verder kan uitwerken. Wilt u de buurt betrekken bij uw initiatief? Ons stappenplan helpt u op weg.

Referendum

Eén van de mogelijkheden waarbij inwoners hun mening kunnen geven over een belangrijke kwestie is het referendum

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@katwijk.nl of 071 406 50 00.