Wijkraad

Elke wijk heeft zijn eigen wijkraad. De wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van leefbaarheid en de leefomgeving.

De wijkraad bestaat uit mensen die goed bekend zijn met hun wijk. Ze zijn meestal lid van verenigingen en groepen die actief zijn in de wijk. Daardoor weten zij wat er leeft in de wijk en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de bewoners en ondernemers in de wijk.

De wijkraad draagt bij aan het in stand houden en versterken van het identiteit en de leefbaarheid van de eigen wijk.

Wanneer kunt u de wijkraad inschakelen?

Heeft u ideeën of wilt u praten over de leefbaarheid in uw wijk? Bijvoorbeeld over:

  • veiligheid
  • verkeer
  • speelvoorzieningen
  • groen in de wijk

Neem dan contact op met uw wijkraad. De wijkraad denkt graag met u mee.

Ook meedoen?

De wijkraad zoekt regelmatig naar nieuwe leden om haar team te versterken. Heeft u interesse en wilt u weten of wijkraadslid iets voor u is? Neem dan contact op met uw wijkraad.

Waar houdt de wijkraad zich mee bezig?

De wijkraad heeft een leefbaarheidsbudget. Aanvragen en ideeën die de leefbaarheid in de wijk verbeteren, worden hiervan geheel of gedeeltelijk betaald. 

De wijkraad overlegt regelmatig met de gemeente. De wijkregisseur is als adviseur namens de gemeente betrokken. Onderwerpen als leefbaarheid, veiligheid, verkeer en voorzieningen in de wijk staan op de agenda.

Daarnaast is de wijkraad ook betrokken bij:

  • bewoners (-platforms)
  • buurtverenigingen
  • organisaties
  • ondernemers