Onderscheidingen voor helden en redders

Iemand die een ander heeft gered of hiertoe een poging heeft ondernomen, verdient erkenning en waardering voor zijn of haar (helden)daad. U kunt een redder, of held voordragen voor een onderscheiding.

De meest voorkomende onderscheidingen zijn van het Carnegie heldenfonds en Maatschappij tot redding van drenkelingen.

Carnegie heldenfonds

Het Carnegie heldenfonds onderscheidt mensen die met gevaar voor eigen leven een ander hebben gered of voor een ander in de bres zijn gesprongen. 

Een minderjarige held komt ook in aanmerking voor een onderscheiding als zijn/haar redding (-spoging) zonder gevaar voor eigen leven was.

Vindt u dat iemand een held is? Dan kunt u die persoon voordragen. Aan de voordracht is geen tijdslimiet verbonden.

Meer informatie en aanvragen

Maatschappij tot redding van drenkelingen

De Maatschappij tot redding van drenkelingen onderscheidt mensen die met gevaar voor eigen leven een drenkeling uit het water hebben gered, of geprobeerd te redden.

Meer informatie en aanvragen

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning

Deze penning bestaat sinds 2012 en wordt uitgereikt door de Stichting Maatschappij en Veiligheid. De stichting vindt het van groot belang dat iedereen zich inzet voor de veiligheid in onze samenleving. Daarom belonen en eren zij mensen die hier op een bijzondere wijze aan hebben bijgedragen.

De stichting is op zoek naar indrukwekkende en inspirerende verhalen over een bepaalde gebeurtenis waarbij iemand door moedig optreden een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid in de maatschappij.

Wie komt in aanmerking?

Wie kunt u aanmelden? Iedereen die:

  • Door moedig en doortastend optreden een bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid van medeburgers en daarbij het verschil heeft gemaakt.
  • Van onbesproken gedrag is.
  • Bij zijn/haar optreden binnen de wettelijke normen is gebleven.

Aanmelden

Kent u iemand die door moedig optreden een bijdrage heeft geleverd aan de openbare orde en veiligheid? Dan kunt u hem/haar aanmelden voor de Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Penning. Aanmelden kan tot 1 november. De prijs wordt in december uitgereikt. Aanmelden kan via de website van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.

Overige helden en redders

  • Het kan zijn dat iemand een ander heeft gered, of hiertoe een poging heeft gedaan, zonder dat hij of zij daarbij zelf in gevaar is gekomen. Vindt u dat die persoon toch een onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar aanmelden bij de burgemeester.
  • De gemeente beoordeelt of er misschien een andere gemeentelijke blijk van waardering op zijn plek is, bijvoorbeeld een bijeenkomst met de held/redder en andere hulpverleners, het slachtoffer en de burgemeester om de held/redder in het zonnetje te zetten.

Aanmelden

Neem contact op met het secretariaat van de burgemeester via tel. (071) 40 65 001 of e-mail: bestuurssecretariaat@katwijk.nl.

Omschrijf het voorval en de reddingsactie en vermeld: 

  • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer
  • naam en adres van de redder/held
  • naam en adres van het slachtoffer