Gemeentelijke erepenning

Een gemeentelijke erepenning is een zilveren penning met gravures: aan de voorkant het wapen van de gemeente Katwijk en het opschrift 'Gemeente Katwijk'; aan de achterkant de naam van de onderscheidene en de datum van uitreiking.

Bij de penning hoort een oorkonde. De burgemeester reikt de erepenningen uit tijdens een openbare bijeenkomst, meestal tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie.

Wie verdient een erepenning?

De erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan:

 • Een persoon die
  • lange tijd vrijwilligerswerk heeft gedaan of op een vergelijkbare manier actief was voor de gemeenschap
  • een buitengewone prestatie heeft verricht
  • activiteiten heeft ontplooid, die op nationaal of internationaal niveau de bekendheid van Katwijk hebben bevorderd
 • Een instelling die
  • zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Katwijkse gemeenschap
  • een buitengewone prestatie heeft verricht
  • zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de promotie van Katwijk op nationaal of internationaal niveau
  • een bijzonder bestaansjubileum viert van tenminste honderd jaar en de organisatie qua aard, omvang en soliditeit in aanzien is en binnen soortgelijke organisaties een algemeen erkende plaats inneemt

Aanvragen/voordragen

U kunt niemand voor een erepenning voordragen; de voordracht en uitreiking zijn op initiatief van het college van burgemeester en wethouders. Wel kunt u het college een suggestie doen.

Heeft u een suggestie voor een erepenning?

Bel of mail het kabinet van de burgemeester.

Meer informatie

Neem contact op met het secretariaat van de burgemeester: