Inwonersadviesraad

De Inwonersadviesraad is een onafhankelijke gesprekspartner van de gemeente. Zij adviseren de burgemeester en wethouders over wat inwoners nodig hebben om te kunnen meedoen in de samenleving. Ook spreken zij vraagstukken door en worden zij gevraagd om mee te denken en te helpen aan oplossingen.

De onderwerpen waarin jij adviseert zijn breed. Van wonen en werken tot zorg en samenleven. De inwonersadviesraad signaleert belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, van vergrijzing tot eenzaamheid en van mantelzorg tot laaggeletterdheid. Het doel is om de gevolgen voor inwoners duidelijk in kaart te brengen en te spiegelen met het bestuur. Met de adviezen dragen zij eraan bij dat iedereen in Katwijk zo goed mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en een sociaal netwerk om zich heen heeft.