Integreren in Katwijk

Het is belangrijk dat nieuwkomers integreren in de maatschappij. Daarvoor moeten zij de Nederlandse taal leren en bekend raken met onze normen en waarden.

Programma Integratie

Om nieuwkomers te helpen bij hun integratie heeft de gemeente het Programma Integratie opgezet. Dit programma is gericht op:

 • huisvesting
 • participatie
 • integratie
 • toeleiding naar (betaald) werk

Daaronder valt bijvoorbeeld:

 • Het volgen van een taalprogramma.
 • Het deelnemen aan activiteiten.
 • Het verrichten van vrijwilligerswerk en als het kan betaald werk.

Nieuwsbrief integratie

Hier vindt u de eerste nieuwsbrief over het Programma Integratie:

Feiten en cijfers

In 2016 zijn in Katwijk 59 statushouders gehuisvest. Hiervan zijn 43 mensen inburgeringsplichtig. 3 mensen hebben tot nu toe werk gevonden ofwel 7 %.

Sinds 1 januari 2016 zijn 66 statushouders ingestroomd in de bijstand. 9 statushouders maken sinds die tijd geen gebruik meer van de bijstand. omdat zij betaald werk hebben gevonden. Nog eens 14 statushouders krijgen ook geen bijstand meer om andere redenen. Bijvoorbeeld omdat zij een relatie hebben met een partner met een inkomen. Op dit moment wordt 9% van de sociale woningen gebruikt voor de huisvesting van vergunninghouders.

Stichting Welzijnskwartier

Stichting Welzijnskwartier helpt nieuwkomers bij de inburgering en integratie.

Stichting Welzijnskwartier:

 • Maakt nieuwkomers wegwijs in de gemeente Katwijk.
 • Begeleidt nieuwkomers tijdens hun inburgeringstraject.
 • Helpt nieuwkomers bij het vinden van vrijwilligerswerk
 • Geeft taallessen.
 • Geeft juridisch advies bij migratie, gezinshereniging en erkenning als vluchteling.
 • Organiseert (sociale) activiteiten.

Veel diensten zijn gratis; soms moet u een bijdrage betalen.

Wilt u helpen?

Wilt u nieuwkomers helpen bij de integratie? Dan kunt u zich natuurlijk ook aanmelden bij het Welzijnskwartier. Word bijvoorbeeld taalmaatje of geef les over de cultuur in Nederland.

Inburgeren

 • Alle nieuwkomers in Nederland die slecht of helemaal geen Nederlands spreken moeten inburgeren.
 • Inburgeren betekent: de Nederlandse taal leren en weten hoe de Nederlandse samenleving werkt.
 • Dit wordt getest in het inburgeringsexamen.
 • Wie moet inburgeren krijgt hier bericht en uitleg over van de gemeente.
 • Meer informatie leest u op Inburgeren en Het begint met taal.

Wat is er op 1 januari 2013 veranderd aan inburgeren?

De Wet Inburgering is aangescherpt per 1 januari 2013. Als u na 1 januari 2013 in Nederland bent komen wonen, krijgt u te maken met strengere regels. Bekijk hieronder uw situatie.

 • Ik ben vóór 1 januari 2013 in Nederland komen wonen

  Als u in 2012 al gestart bent met een cursus via de gemeente, dan kunt u die gewoon afmaken. Moet u verplicht inburgeren, maar bent u nog niet begonnen met een cursus? Meld u zich dan zo snel mogelijk bij de gemeente. Die kijkt dan of er nog mogelijkheden voor u zijn.
 • Ik ben na 1 januari 2013 in Nederland komen wonen

  U moet uw inburgering zelf regelen én zelf betalen. Ook als inburgeren voor u verplicht is. Voor informatie en advies over uw rechten en plichten kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook kunt u daar eventueel een sociale lening aanvragen

Vrijwillig inburgeren

Is inburgeren voor u niet verplicht, maar wilt u wel graag Nederlands leren? Dat kan! U kunt misschien gratis een cursus volgen via het ID College. Neemt u hiervoor contact op met het ID College. Krijgt u een uitkering van gemeente Katwijk? Dan moet u contact met uw klantmanager opnemen.