Inburgeren en integreren in Katwijk

 • Inburgeren
  Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten verplicht inburgeren. Zij moeten bijvoorbeeld Nederlandse taallessen en lessen over de Nederlandse maatschappij volgen: hoe zit de Nederlandse samenleving in elkaar?
 • Integreren
  Inburgeren is een soort opstapje voor integratie. Integratie is gelijkwaardig lid worden van een samenleving en daar volwaardig aan meedoen.
 • Statushouders
  Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden statushouders genoemd.

Om wie gaat het?

Vanuit het Rijk krijgt iedere gemeente de opdracht om statushouders te vestigen. Het Rijk verdeelt het totaal aantal asielzoekers gelijk over de gemeenten in Nederland. Daarbij wordt gekeken naar het aantal inwoners van die gemeente. 
Daarnaast komen er ook ieder jaar mensen vanuit het buitenland in Katwijk wonen die een relatie hebben met iemand uit Katwijk, we noemen dit: gezinsmigranten. Ook voor deze inwoners geldt de inburgeringsplicht.

Hoe werkt inburgeren?

U kunt de video ook bekijken in de talen EngelsSpaansFarsiTigrinyaSomalischArabischDari en Pashto.

Veelgestelde vragen

 • Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. 
 • Daarna krijgt u een uitnodiging van de gemeente Katwijk voor een ‘brede intake’. Tijdens dit gesprek bespreekt u onder andere wie u bent, hoe het met u gaat, wat voor opleiding u heeft gedaan en wat voor werk u heeft gedaan.
 • U moet ook een toets doen: de leerbaarheidstoets. Dan weet de gemeente wat u al kan. De gemeente maakt een afspraak met u voor de toets. U hoeft niet te oefenen voor de toets. 
 • Na het gesprek en de toets maakt u samen met uw contactpersoon bij de gemeente een persoonlijk integratieplan (PIP). Hierin staat wat u moet doen om in te burgeren. Het doel van het persoonlijk plan is dat u zo snel mogelijk kan meedoen in Nederland en dat u werk vindt.

Moest u vóór 1 januari beginnen met inburgeren? Dan gelden voor u andere afspraken. Op inburgeren.nl vindt u meer informatie.

Inburgeren is verplicht, maar er zijn uitzonderingen. Inburgering is niet verplicht als u:

 • de nationaliteit heeft van:  
  een land uit de Europese Unie (EU)
  Liechtenstein
  Noorwegen
  IJsland
  Zwitserland
 • jonger bent dan 16 jaar
 • ouder bent dan de leeftijd waarop u pensioen krijgt
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
 • Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
 • tijdelijk in Nederland woont voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Na de brede intake en de toets maakt de gemeente samen met u een plan voor uw inburgering en integratie. Dit plan past zo goed mogelijk bij uw persoonlijke situatie. Dit is het Plan Inburgering en Participatie, het PIP. In uw PIP staat onder andere:

 • Hoe en waar u Nederlands gaat leren
 • Waar u gaat leren over normen en waarden in Nederland. Dit noemen we het PVT (participatieverklaringstraject)
 • Waar u gaat leren over werken in Nederland en het vinden van werk. Dit noemen we de MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie)
 • Welke begeleiding u krijgt
 • Andere afspraken met de gemeente.

U heeft drie jaar de tijd voor uw inburgering. De gemeente stuurt u de datum waarop uw inburgering begint. U bent klaar als u alle onderdelen van uw PIP heeft gedaan en geslaagd bent voor de examens.

Hulp bij inburgeren en integreren

Het Wijkteam heeft een belangrijke rol bij het inburgeren. Zij maken samen met de statushouder of gezinsmigrant het persoonlijk plan. Daarna hebben ze regelmatig gesprekken om te kijken hoe het gaat. Als het nodig is, worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Welzijnskwartier helpt nieuwkomers bij de inburgering en integratie.

Welzijnskwartier:

 • maakt nieuwkomers wegwijs in de gemeente Katwijk
 • geeft juridisch advies bij migratie, gezinshereniging en erkenning als vluchteling
 • organiseert (sociale) activiteiten.

Veel diensten zijn gratis; soms moet u een bijdrage betalen.

De gemeente Katwijk stelt een geldplan voor statushouders beschikbaar via het Startpunt Geldzaken. Dit geldplan geeft statushouders en hun begeleiders inzicht in het complexe Nederlandse systeem en helpt hun geldzaken in balans te houden of te krijgen.

Wilt u nieuwkomers helpen bij de integratie? Dan kunt u zich natuurlijk ook aanmelden bij het Welzijnskwartier. Word bijvoorbeeld taalmaatje of geef les over de cultuur in Nederland.

Meer weten?

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar de consulent Inburgering. U kunt ook veel informatie vinden op de website van DUO - inburgeren