Integreren in Katwijk

  • Om mee te kunnen doen in de Katwijkse samenleving is het belangrijk dat nieuwkomers de Nederlandse taal leren en bekend raken met onze normen en waarden. We noemen dat: integreren.
  • Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden statushouders genoemd.

Om wie gaat het?

Vanuit het Rijk krijgt iedere gemeente de opdracht om statushouders te vestigen. Het Rijk verdeelt het totaal aantal asielzoekers gelijk over de gemeenten in Nederland. Daarbij wordt gekeken naar het aantal inwoners van die gemeente. 
Daarnaast komen er ook ieder jaar mensen vanuit het buitenland in Katwijk wonen die een relatie hebben met iemand uit Katwijk, we noemen dit: gezinsmigranten. Ook voor deze inwoners geldt de inburgeringsplicht.

Persoonlijk Integratieplan (PIP)

Iedere statushouder of gezinsmigrant, krijgt een op maat gemaakt plan. In dit plan worden afspraken gemaakt over taal, betaald werk en wat er nodig is om zelfstandig te komen wonen in Katwijk. Bij het maken van het plan wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van nieuwkomers. 

Wijkteam

Het Wijkteam heeft een belangrijke rol bij het inburgeren. Zij maken samen met de statushouder of gezinsmigrant het persoonlijk plan. Daarna hebben ze regelmatig gesprekken om te kijken hoe het gaat. Als het nodig is, worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Welzijnskwartier

Welzijnskwartier helpt nieuwkomers bij de inburgering en integratie.

Welzijnskwartier:

  • maakt nieuwkomers wegwijs in de gemeente Katwijk
  • geeft juridisch advies bij migratie, gezinshereniging en erkenning als vluchteling
  • organiseert (sociale) activiteiten.

Veel diensten zijn gratis; soms moet u een bijdrage betalen.

Wilt u helpen?

Wilt u nieuwkomers helpen bij de integratie? Dan kunt u zich natuurlijk ook aanmelden bij het Welzijnskwartier. Word bijvoorbeeld taalmaatje of geef les over de cultuur in Nederland.