Herziening participatiebeleid

De gemeente Katwijk is een mooie plek om te wonen, te werken en te recreëren. Het mooier en beter maken van onze gemeente kunnen wij niet alleen doen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Om deze samenwerking te verbeteren, willen we duidelijke afspraken maken. Deze afspraken leggen wij vast in een nieuw participatiebeleid.

Wat is participatie?

Participatie betekent dat inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen kunnen meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op wat de gemeente doet. Uw mening telt. Door samen te werken kunnen we het beleid en toekomstplannen van de gemeente goed afstemmen op de wensen en behoeften binnen onze samenleving. In het participatiebeleid leggen we vast hoe we dat doen.

Het bestaande participatiebeleid is opgesteld in 2015. De gemeente wil meer verschillende inwoners, ondernemers en organisaties bereiken. Ook degenen die niet snel uit zichzelf meepraten, meedenken of meedoen. Hiervoor zijn concrete afspraken nodig die aansluiten bij het Katwijk van vandaag en morgen.

Binnen elke samenleving is het belangrijk om samen te werken en elkaars ervaringen, wensen en behoeften te delen. Het mooier en beter maken van onze gemeente doen wij niet alleen. Inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen kunnen hierover meedenken. Uiteindelijk willen wij allemaal op de best mogelijke manier met elkaar samen leven, dat is natuurlijk de kern van een samenleving.

Wij nodigen alle inwoners uit om mee te denken en ideeën te delen over projecten in hun woonomgeving. Dat kan bijvoorbeeld tijdens inspraakavonden die door de gemeente worden georganiseerd. Daarnaast is het ook mogelijk om via de wijkregisseur ideeën mee te geven. U kunt langskomen tijdens het spreekuur van de wijkregisseur van uw wijk of contact opnemen per e-mail of telefoon.

Tijdens de verschillende participatiebijeenkomsten is dit idee meermaals ingebracht. Wij nemen deze suggestie op in het nieuwe participatiebeleid.

Op dit moment is er nog geen ouderenadviesraad. We kennen in de gemeente Katwijk wijkraden, hierin zijn bewoners van verschillende wijken en generaties vertegenwoordigd.

We zien graag dat kinderen hun bijdrage leveren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via een kinderraad. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de omgeving om hen heen en dat we met elkaar een gemeente en gemeenschap vormen.

Nieuwe ideeën en suggesties nemen we mee in het nieuwe participatiebeleid. U kunt uw ideeën en suggesties per e-mail met ons delen via samen@katwijk.nl of contact opnemen met de wijkregisseur van uw wijk.

Meer informatie

Heeft u tips of ideeën of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via samen@katwijk.nl.