Wob-/Who-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente die nog niet openbaar is. Zo hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) regelt het hergebruik van overheidsinformatie voor (met name) commerciƫle doeleinden. U kan informatie van de gemeente gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie is gemaakt. Dien in beide gevallen een verzoek in als u er gebruik van wilt maken.

U kunt per brief of mondeling een verzoek indienen. Het is niet mogelijk deze verzoeken digitaal in te dienen of hierover digitaal contact te hebben.

Postadres:
Gemeente Katwijk
Postbus 589 
2220 AN Katwijk

Stuurt u het Wob-/Who-verzoek met te weinig postzegels? Of stuurt u het verzoek naar het antwoordnummer? Dan wordt uw verzoek niet behandeld. 

Termijn

Binnen 4 weken krijgt u een besluit op uw verzoek. Deze termijn kan verlengd worden met 4 weken. U krijgt uitleg waarom de termijn verlengd wordt. Dit hoort u voor de 1e 4 weken voorbij zijn.

Ingebrekestelling

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan hebt u recht op een dwangsom en u kunt beroep instellen bij de rechter. U moet de gemeente eerst met een brief in gebreke stellen.