Inkoop en aanbestedingen

Alle Europese en nationale aanbestedingen van de gemeente worden na 1 april 2013 geplaatst op 'Tenderned'.

U bekijkt de publicatie van een aanbesteding door op de website tenderned.nl te zoeken op 'Katwijk' en te klikken op de (publicatie van de) aanbesteding die u bekijken wilt.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten voor de levering van producten, diensten en werken aan de Gemeente Katwijk zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing.

Groslijst voor opdrachtnemers

De gemeente Katwijk werkt met een groslijst voor opdrachtnemers. Deze lijst helpt ons opdrachtnemers objectief en transparant uit te nodigen om mee te doen aan onderhandse inkopen of aanbestedingen. Wij werken hiervoor samen met EMVI-Prestatiemeting, Bouwmeesters en het CROW.

Wij hanteren deze groslijst per 1 maart 2021 voor cultuur- en civieltechnische werken en ingenieursdiensten. Bouwkundige werken vallen hier niet onder. Momenteel zijn de groslijsten gemaximaliseerd tot 15 partijen per groslijst. Als wij nieuwe groslijsten toevoegen of het maximaal aantal partijen op bestaande groslijsten uitbreiden, maken wij dat uiteraard tijdig via de website bekend. Dan kunt u zich als opdrachtnemer ook aanmelden.

Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden:

  1. Reconstructie/nieuwe aanleg straatwerk, riolering en groenwerkzaamheden
  2. Reconstructie/nieuwe aanleg asfalt, riolering en groenwerkzaamheden
  3. Groenwerkzaamheden: aanleg
  4. Civiele kunstwerken: onderhoud en aanleg: aanleg en reconstructie
  5. Ingenieursdiensten (met onderstaande interessegebieden):
  • Civiel 
  • Verkeerskundig
  • Riolering en waterhuishouding
  • Bodemonderzoek

Aanmelden

Bent u ondernemer? En houdt u zich bezig met een van de bovenstaande onderwerpen? Dan kunt u zich aanmelden voor de groslijst van de gemeente Katwijk via de website van EMVI:   https://app.emviprestatiemeting.nl. U dient daar wel over een account te beschikken en dat te koppelen aan Groslijsten Katwijk.

Aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze groslijst, leest u in het document Selectiemethode (pdf, 1 MB) Katwijk.

U kunt zich voor meerdere groslijsten aanmelden. Hiervoor moet u wel voldoen aan de groslijst specifieke gestelde eisen, en de bijbehorende bewijsstukken kunnen overhandigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Uniform Europees Aanbestedingsdocument. U bent zelf verantwoordelijk om uw gegevens up-to-date te houden.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw registratie of over het proces van aanmelden? Dan kunt u terecht bij  helpdesk@qfact.nl  Tijdens kantoortijden gaan zij binnen 2 uur aan de slag met uw vraag.