Gedragscode bestuurlijke integriteit

Het doel van de gedragscode (pdf, 95 KB) is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen rond de integriteit van het bestuur.

Met bestuurders worden burgemeester en wethouders bedoeld. Er zijn zowel normen in opgenomen over hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures die moeten worden gevolgd.