Vogeltelpost Katwijk

Katwijk heeft sinds 2016 weer een Vogeltelpost. De telpost kunt u vinden in de duinen ter hoogte van Boulevard 1 in Katwijk.

De telpost heeft een verhard platform met een windscherm dat haaks op de kust staat. Hier kunnen vogelaars staan of op meegebrachte stoeltjes zitten. Het platform biedt ook ruimte voor apparatuur. Het windscherm geeft enige beschutting tegen de wind, maar niet tegen storm, regen of hagel.

Vogels in Katwijk

In het voorjaar en zomer komen er vooral steltlopers, meeuwen en sterns voorbij. In het najaar en winter maken vooral de futen, duikers, koeten en eenden de zeetrek. Bij zware storm uit het noordwesten kunt u de Noordse stormvogel, de Grauwe pijlstormvogel of de Middelste jager zien. De zware wind blaast de vogels dan richting kust.

Tellingen

In 2012 telden vogelaars vanaf de oude ‘Telpost Savoy’ in 346 uren ruim 147.000 vogels van 146 verschillende soorten. In 2013, 2014 en 2015 waren dat veel minder uren door de werkzaamheden aan Kustwerk Katwijk en het ontbreken van een telpost in de nieuwe duinen. Daar is in 2016 verandering in gekomen: er kunnen weer meer teluren gemaakt worden.

Meer informatie