Nationaal Park Hollandse Duinen

Hollandse Duinen is de naam van een gebied dat in september 2016 door enkele organisaties is gepresenteerd als een toekomstig nieuw Nederlands nationaal park. Het nationaal park zal volgens de plannen uit een groot deel van het duingebied van de provincie Zuid-Holland ten Noorden van de Nieuwe Waterweg bestaan. Het is de bedoeling dat het nationaal park in 2019 een feit is.

Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Het Nationaal Park is ongeveer 200 km2 groot en omvat een gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag.

Alle natuurgebieden, duinen, parken, landgoederen, bossen en bollenvelden zijn onderdeel van dit nationaal park. Tot het park behoren onder andere de volgende Natura 2000-gebieden:

  • Solleveld & Kapittelduinen
  • Westduinpark & Wapendal
  • Meijendel & Berkheide (waar De Pan van Persijn deel van uitmaakt)
  • Coepelduynen (duingebied tussen Noordwijk en Katwijk)
  • boswachterij Noordwijk
  • De Blink

De gemeente Katwijk ondersteunt het plan voor Nationaal Park Hollandse Duinen.
Met de oprichting van het nationaal park wordt zeldzame natuur nog beter beschermd en wordt het gebied nog aantrekkelijker gemaakt voor inwoners en toeristen.

Meer informatie: