Erfgoedplatform

Het Erfgoedplatform is een plek waar organisaties, ondernemers, inwoners en de gemeente informatie en kennis kunnen delen over het erfgoed in Katwijk en samen initiatieven kunnen ontwikkelen.

Bijeenkomsten en werkgroepen

Tijdens bijeenkomsten van het Erfgoedplatform kunt u uw kennis over Katwijks erfgoed delen en samenwerken met anderen om initiatieven rondom erfgoed van de grond te krijgen. Er zijn 2 werkgroepen: werkgroep Romeinen en werkgroep Militair Erfgoed. U kunt zich aanmelden voor een van de werkgroepen via erfgoed@katwijk.nl.

Subsidieregeling Erfgoedplatform

Voor projecten rondom erfgoed in de gemeente Katwijk kunt u subsidie aanvragen via de Subsidieregeling Erfgoedplatform (pdf, 615 KB). U kunt de subsidie jaarlijks aanvragen tussen 15 september en 31 oktober.

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de scoretabel zoals die is opgenomen in de regeling. De maximale bijdrage bedraagt 50% van de te subsidieren kosten met een maximum van €2.500,-.

In totaal is een een bedrag van €10.000,- beschikbaar. Als er meer aanvragen zijn dan dat er aan subsidie beschikbaar is, wordt aan de aanvragen met het hoogste aantal punten subsidie toegekend.

Subsidie Erfgoedplatform aanvragen