Erfgoedplatform

Het Erfgoedplatform is een plek waar organisaties, ondernemers, inwoners en de gemeente informatie en kennis kunnen delen over het erfgoed in Katwijk en samen initiatieven kunnen ontwikkelen.

Hieronder  ziet  u een overzicht  van initiatieven  vanuit het  erfgoedplatform. Klik op een initiatief om hier meer over te weten te komen. U kunt zich ook aansluiten bij een initiatief.

Initiatieven

Bijeenkomsten en werkgroepen

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het Erfgoedplatform. Tijdens bijeenkomsten kunt u uw kennis over Katwijks  erfgoed delen en samenwerken met anderen om initiatieven rondom erfgoed van de grond te krijgen. U bent van harte welkom!

Tijdens eerdere bijeenkomsten zijn werkgroepen ontstaan. Tot nu toe zijn dat de werkgroep Romeinen.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten of werkgroepen van het Erfgoedplatform via erfgoed@katwijk.nl.

Door samenwerking in het Erfgoedplatform kunnen initiatieven elkaar versterken en kan onderling kennisuitwisseling plaatsvinden. Hierbij wordt steeds naar een koppeling gezocht met maatschappelijke doelstellingen op het gebied van samenleving, cultuur, economie, toerisme en omgevingskwaliteit. Zie voor meer informatie ook de erfgoedvisie. Vragen over het erfgoedplatform kunt u stellen via erfgoed@katwijk.nl.