Erfgoedverordening

In de Erfgoedverordening staan de procedures met betrekking tot de aanwijzing van monumenten en de aanvraag van een vergunning tot wijziging of herstel van een monument. Zowel de eigenaar als de gemeente is verplicht zich aan de erfgoedverordening te houden. Zo moet de gemeente zich bijvoorbeeld houden aan de in de verordening omschreven proceduretermijnen en moet de eigenaar als hij iets aan zijn monument wil wijzigen of herstellen altijd een vergunning aanvragen. Meer informatie op: