Buurt WhatsApp-groep

Met een buurt WhatsApp-groep zorgen buurtbewoners, gemeente en politie voor een veilige en leefbare buurt. Door het melden van verdachte situaties in de WhatsApp-groep worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen ze de verdachte in de gaten houden. Bewoners richten de WhatsApp-groep zelf op.

Aansluiten bij bestaande groep

Op dit moment is er geen kaart beschikbaar waarop u actieve WhatsApp-groepen kunt vinden. Excuses voor het ongemak.

Inwoners van Rijnsoever die zich willen aansluiten bij de WhatsApp-groep Rijnsoever kunnen zich aanmelden op www.buurtwhatsapprijnsoever.nl.

Nieuwe groep starten

Als er bij u in de buurt nog geen WhatsApp-groep is, kunt u een nieuwe buurt WhatsApp-groep starten. Op dit moment is het niet mogelijk een groep te registreren. Het is belangrijk dat u bij het starten van een buurt WhatsApp-groep een e-mail stuurt aan .

Rol van de politie

Bij ingrijpende gevallen stuurt de meldkamer van de politie een bericht naar alle beheerdersgroepen. De beheerders sturen het bericht door naar de buurt WhatsApp-groepen.
Het is echter nog altijd van belang 112 te bellen als u iets verdachts opmerkt.
De politie gebruikt Burgernet om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt.

Hulp of meer informatie

De gemeente helpt u graag bij specifieke vragen. U kunt hiervoor terecht bij uw wijkregisseur.