Buurt WhatsApp-groep

Met een buurt WhatsApp-groep zorgen buurtbewoners, gemeente en politie voor een veilige en leefbare buurt. Door het melden van verdachte situaties in de WhatsApp-groep worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen ze de verdachte in de gaten houden. Bewoners richten de WhatsApp-groep zelf op.

Aansluiten bij bestaande groep

Op www.wabp.nl ziet u of er bij u in de buurt een buurt WhatsApp-groep actief is. Via het e-mailadres van de beheerder kunt u zich gemakkelijk bij aansluiten.

Voor het aansluiten bij de WhatsApp-groep Rijnsoever kunt u zich aanmelden op www.buurtwhatsapprijnsoever.nl.

Nieuwe groep starten

Als er bij u in de buurt nog geen WhatsApp-groep is, kunt u een nieuwe buurt WhatsApp-groep starten en registreren. Het is belangrijk deze registratie daar te doen, zodat buurtbewoners de groep kunnen vinden.

Rol van de politie

Bij ingrijpende gevallen stuurt de meldkamer van de politie een bericht naar alle beheerdersgroepen. De beheerders sturen het bericht door naar de buurt WhatsApp-groepen.
Het is echter nog altijd van belang 112 te bellen als u iets verdachts opmerkt.
De politie gebruikt Burgernet om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt.

Hulp of meer informatie

De gemeente helpt u graag bij specifieke vragen. U kunt hiervoor terecht bij uw wijkregisseur.