Vlaggen en gemeentewapen

Het is een bijzondere dag en u wilt de vlag uithangen. Maar mag dat eigenlijk wel? En wanneer mag de wimpel eraan? En wat als u de gemeentevlag wilt gebruiken?

Misschien wilt u als ondernemer of vereniging het gemeentewapen gebruiken en/of de gemeentelijke vlaggenmast. Maar hoe komt u er achter of dat mag? Het antwoord op al deze vragen vindt u op deze pagina.

Wanneer mag ik de Nederlandse vlag hijsen?

Datum* Gelegenheid
31 januari Verjaardag van prinses Beatrix
27 april Verjaardag van koning Willem-Alexander
27 april Koningsdag
4 mei Nationale dodenherdenking, halfstok vlaggen van 18.00 uur tot ongeveer 21:10 uur zomertijd (zonsondergang)
5 mei Nationale Bevrijdingsdag
17 mei Verjaardag van koningin Máxima
Laatste zaterdag in juni Veteranendag
15 augustus Formeel einde Tweede Wereldoorlog
7 december Verjaardag van kroonprinses Catharina-Amalia
15 december Koninkrijksdag

* Valt de datum op zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag? Dan wordt de vlag 1 dag later uitgestoken, behalve op 4 of 5 mei.

Wanneer mag ik de wimpel gebruiken?

Alleen op Koningsdag en de hierboven vermelde verjaardagen van leden van het Koninklijk huis wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd. 

Mag ik ook op andere dagen de vlag uitsteken?

U mag ook vlaggen bij speciale gelegenheden in de privésfeer, bijvoorbeeld bij:

 • een huwelijk
 • het slagen voor het eindexamen

De vlag verdient respect

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag hoort een ereplaats te hebben, overal waar zij op Nederlands grondgebied wordt gehesen.

De vlag hangt aan een stok die zo lang is, dat de vlag (ook halfstok):

 • de grond niet raakt
 • het verkeer niet hindert
 • De Nederlandse vlag mag niet uithangen tussen zonsondergang en zonsopgang.
 • Op de Nederlandse vlag mag geen versiering of toevoeging worden aangebracht.
 • De vlag mag niet als versiering worden gebruikt.

Gebruik gemeentewapen

Het gemeentewapen mag niet zonder toestemming van het gemeentebestuur worden gebruikt. Dit geldt ook voor de wapens van de voormalige gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Gebruik gemeentelijke vlaggenmast

U kunt als vereniging of organisatie gebruik maken van één van de gemeentelijke vlaggenmasten langs de Zeeweg, aan de overkant van het gemeentehuis. Een vlag kan worden opgehangen voor het bekendmaken van:

 • een collecte of goed doel;
 • sociaal culturele activiteit of evenement;
 • een bijzondere gelegenheid;
 • een (inter)nationale themadag

Verzoek gebruik gemeentewapen en/of gemeentelijke vlaggenmast

U kunt uw verzoek indienen voor het gebruik van het gemeentewapen en/of gemeentelijke vlaggenmast:

 • per e-mail: bestuurssecretariaat@katwijk.nl
 • per telefoon: (071) 406 52 10
 • per brief naar: Gemeente Katwijk, t.a.v. burgemeester en wethouders, Postbus 589, 2220 AN Katwijk.

Gebruik gemeentevlag

Iedereen mag de gemeentevlag voeren zolang dit op de juiste manier gebeurt.

 • Er mogen geen afbeeldingen op de gemeentevlag gezet worden.
 • Er mag alleen gevlagd worden tussen zonsopgang en zonsondergang, tenzij de vlag zo verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn.

Ook de oude dorpsvlaggen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg mogen nog gebruikt worden.

De gemeentevlag wordt door de gemeente gevoerd bij:

 • Gelegenheden met een officieel en/of ceremonieel karakter.
 • Gelegenheden of locaties met een toeristisch en/of historisch karakter.
 • Overlijden van gemeentebestuursleden.

Hoe kom ik aan een gemeentevlag?

De gemeentevlag is te koop via diverse organisaties. Alleen bij hoge uitzondering leent de gemeente haar vlaggen uit.