Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk loont! Voor u én voor de samenleving. Vrijwilligerswerk is waardevol voor de maatschappij en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilliger. Het kan zelfs een opstap naar een betaalde baan betekenen.  

In de Katwijkse samenleving speelt vrijwilligerswerk een belangrijke rol. Er zijn vrijwilligers actief in de zorg, het ouderen- en jongerenwerk, cultureel werk, sport enzovoorts.

Het Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt Katwijk is dé vraagbaak en wegwijzer voor iedereen die in Katwijk vrijwilligerswerk zoekt, vrijwilligers zoekt of iets over vrijwilligerswerk wil weten.

Wat doet het Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt?

Het Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt:

  • Brengt vraag en aanbod bij elkaar; bij VIP vindt u de vrijwilligersbank en stagebank voor maatschappelijke stages.
  • Plaatst, begeleidt en ondersteunt vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires.
  • Geeft cursussen en workshops.
  • Organiseert activiteiten om vrijwilligerswerk te stimuleren en promoten.

Maatschappelijke stages (MaS)

Alle scholieren van het voorgezet onderwijs (vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs) zijn verplicht om tijdens hun opleiding een aantal uren stage te lopen.

Het VIP is 'stagemakelaar'; het zoekt nieuwe stageplaatsen, bemiddelt, helpt leerlingen een leuke stageplek te vinden en ondersteunt stagebieders.