Collecterooster

In de gemeente is geen vergunning nodig voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen of het aanbieden van een intekenlijst daartoe. Dit betekent dat er zonder vergunning mag worden gecollecteerd.

Jaarlijks vinden er een aantal landelijke collectes plaats. Welke collectes dit zijn is bekend bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Voor een overzicht van de landelijke collectes kunt u terecht op:

Op de website vindt u een collecterooster. Naast de collectes die in het collecterooster van het CBF zijn opgenomen kunnen ook anderen een collecte houden, bijvoorbeeld lokale verenigingen. Omdat hier geen vergunning van de gemeente voor nodig is heeft de gemeente er geen zicht op wanneer er welke collectes worden gehouden.

Vertrouwt u het niet?

  • Vertrouwt u het niet? Dan kunt u altijd weigeren een bijdrage te geven.
  • U kunt ook een melding doen bij de politie, bel tel. 0900 88 44.
  • Of neem contact op met de vereniging, organisatie, stichting waarvoor wordt gecollecteerd en vraag of het klopt dat er op dat moment wordt gecollecteerd.