Sportbeleid

Inwoners aanzetten te gaan en vooral te blijven sporten en bewegen. Dat is het uitgangspunt voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Katwijk.

De nieuwe sportnota ‘Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen’ geldt voor de jaren 2012 tot 2017 en geeft weer wat belangrijk is voor de gemeente om sporten en bewegen in Katwijk aan te moedigen.

Sportscan

Veel inwoners van de gemeente sporten en bewegen dagelijks. Uit een sport- en beweegscan uit 2011 blijkt dat vooral de jeugd veel sport en beweegt. Er zijn ook inwonersgroepen die niet voldoende bewegen. Het gaat dan vooral om mensen:

 • van 12 – 18 jaar
 • van 25 – 40 jaar
 • 55-plussers
 • met een laag inkomen
 • met een psychische aandoening
 • met een fysieke of verstandelijke beperking
 • met overgewicht

Sportsubsidie aanvragen

Sportverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen als:

 • Ze laten zien dat ze hun best doen voor mensen die weinig bewegen, zoals ouderen en minder validen.
 • Als ze nieuw aanbod ontwikkelen wat nieuwe leden tussen de 12-18 en 25-40 jaar aantrekt.

U leest er alles over in de nieuwe subsidieregeling. De regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Aanvragen van de subsidie kan via het aanvraagformulier.

Uitgangspunten

De inzet van de gemeente richt zich dan ook vooral op deze specifieke groepen en de leeftijdsgroepen waarin minder bewogen wordt. Dat doet zij door:

 • Samenwerking met sportverenigingen.
  De verenigingen ontvangen subsidie als ze speciaal sportaanbod voor 1 of meerdere van deze groepen ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van dat aanbod worden de verenigingen ook met kennis en kunde ondersteund door de gemeente.
 • Fitlessen voor senioren.
  Senioren kunnen speciale beweeglessen volgen. In de Fitgids staat beschreven waar die lessen in de gemeente worden aangeboden. De gids is gratis verkrijgbaar bij de receptie in het gemeentehuis.
 • ‘Come4Sports’ op de basisschool.
  Combinatiefunctionarissen laten onder de noemer ‘Come4Sports’ de basisschooljeugd dagelijks kennismaken met nieuwe vormen van sport.

Verhuur sportruimtes

Stimuleren van sporten en bewegen is niet het enige dat de gemeente doet. Voor alle beweeg- en sportactiviteiten is ook sportruimte nodig:

 • sporthallen en -zalen
 • velden
 • banen

In de meeste gevallen zijn die sportaccommodaties in bezit van de gemeente. De gemeente wil deze ruimtes vanuit het belang van sporten en bewegen zo goed mogelijk inzetten. Daarom gaat de manier veranderen waarop de gemeentelijke sportruimtes worden verhuurd aan sportclubs.

De huurprijzen worden eerlijker en transparanter. Zo is er een duidelijkere relatie tussen de kosten en de opbrengsten.