Loonkostensubsidie of werkervaringsplaats

Bent u zoek naar personeel? Provalu bemiddelt namens de gemeente werkloze mensen naar een baan of werkervaringsplek. De gemeente kan een deel van de loonkosten vergoeden of de uitkering doorbetalen.

Als u iemand via de gemeente in dienst neemt en een kans biedt, kan de gemeente u tijdelijk een loonkostensubsidie verstrekken. De hoogte en duur van de subsidie verschilt per kandidaat.

Na afloop van de loonkostentermijn moet u de werknemer een contract voor tenminste 6 maanden aanbieden. Voor aanvang van het gesubsidieerde werk tekent u daarvoor een intentieverklaring.

Werkervaringsplaats

Een werkervaringsplaats is een vrijblijvende stage (van 1 tot 3 maanden) met behoud van uitkering. De stagiair behoudt zijn of haar uitkering, dus u maakt geen loonkosten. De stagiair heeft een begeleider van de gemeente of een re-integratiebedrijf.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Provalu: