De kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in één huis wonen, hoe lager de uitkering. Dit heet de kostendelersnorm want kosten kunnen dan met elkaar gedeeld worden.

Niet met iedereen kunnen kosten gedeeld worden. Welke medebewoners tellen niet mee voor de kostendelersnorm?

  • jongeren tot 21 jaar;
  • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
  • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
  • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Als uw medebewoners bij deze uitzonderingen horen én u bent zelf jonger dan 21 jaar, dan geldt de kostendelersnorm niet. In alle andere gevallen kunnen u en uw medebewoners minder uitkering krijgen.

Hoe werkt de kostendelersnorm als u een IOAW- of IOAZ-uitkering heeft?

Ook voor mensen met een IOAW- of een IOAZ-uitkering gaat de kostendelersnorm gelden. Als u alleenstaande én kostendeler bent wordt de uitkering vanaf 1 juli 2015 in kleine stappen verlaagd naar 50% van de norm voor gehuwden en samenwonenden.

De verlaging van de uitkering per 1 juli 2015 gaat als volgt:
per 1 juli 2015 wordt uw IOAW-uitkering verlaagd van 70% naar 68% van de norm voor gehuwden/samenwonenden;

  • per 1 januari 2016 ontvangt u 65%
  • per 1 januari 2017 ontvangt u 60%
  • per 1 januari 2018 ontvangt u 55%
  • per 1 januari 2019 ontvangt u 50%

De hoogte van de IOAW- of IOAZ-uitkering verandert niet bij gehuwden of samenwonenden. Ook niet als u en uw partner met één of meerdere volwassenen in één huis wonen. De hoogte van de IOAW- of IOAZ-uitkering verandert wel wanneer u: alleenstaand bent en met één of meer volwassenen waarmee u de kosten kunt delen in één woning woont.

De uitzonderingen op de kostendelersnorm die voor bijstandsgerechtigden gelden, gelden ook voor mensen met een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ.