De kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in één huis wonen, hoe lager de uitkering. Dan kunnen kosten met elkaar gedeeld worden.

Welke medebewoners tellen niet mee voor de kostendelersnorm?

  • jongeren tot 27 jaar.
  • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen.
  • de commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont.
  • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen).
  • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten.
  • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten.

Als uw medebewoners bij deze uitzonderingen horen én u bent zelf jonger dan 27 jaar, dan geldt de kostendelersnorm niet. In alle andere gevallen kunnen u en uw medebewoners minder uitkering krijgen.

Hoe werkt de kostendelersnorm als u een IOAW- of IOAZ-uitkering heeft?

Ook voor mensen met een IOAW of een IOAZ uitkering geldt de kostendelersnorm. Als u alleenstaande én kostendeler bent is uw uitkering 50% van de norm voor gehuwden en samenwonenden.