Opvang dak- en thuislozen

De opvang van dak- en thuislozen wordt geregeld via de Stichting De Binnenvest. Deze organisatie biedt dagopvang, nachtopvang, crisisopvang, sociaal pension en begeleid wonen.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting De Binnenvest.

Meer informatie over De Binnenvest of over hulpverlening kunt u krijgen bij:

Servicepunt SPIL
Pelikaanstraat 5
2312 DW LeidenTelefoon: (071) 512 80 08

Voorbeelden van opvangcentra zijn:

Crisisopvangcentrum
Rembrandstraat 12
2311 VW Leiden
Telefoon: (071) 513 35 49

De Nieuwe Energie (dag- en nachtopvang)
Papegaaisbolwerk 25
2312 LX Leiden
Telefoon: (071) 512 86 51