Woonagenda 2020-2024

In de Woonagenda staat het beleid op het gebied van wonen in Katwijk voor de komende 4 jaar. De Woonagenda is in samenwerking met de lokale woningcorporatie, huurdersorganisatie, ontwikkelaars en makelaars opgesteld. Er zijn vier centrale ambities waar de gemeente samen met deze partijen aan gaat werken: 

Tempo in de woningbouw: er is een grote vraag naar woningen en daarom worden er woningen gebouwd voor tenminste de lokale behoefte: minimaal 2.600 woningen tot 2030 en minimaal 1.400 woningen tussen 2030 en 2040.

Meer variatie in aanbod: in alle wijken is er voldoende aanbod van woningen in de sociale huur, sociale koop (tot €200.000), middeldure huur (tot €1.000 per maand) en middeldure koop (tot €300.000).

In alle wijken een gevarieerd woonzorgaanbod: mensen die zorg nodig hebben kunnen langer thuis blijven wonen in hun eigen wijk en zorg aan huis ontvangen.

Betaalbare verduurzaming: in 2050 zijn woonwijken energieneutraal en alle huishoudens kunnen meedoen. De woonlasten moeten betaalbaar blijven.