Woonagenda 2020-2024

In de Woonagenda staat het beleid op het gebied van wonen in Katwijk tot 2024. De Woonagenda is in samenwerking met de lokale woningcorporatie, huurdersorganisatie, ontwikkelaars en makelaars opgesteld. Er zijn 4 centrale ambities waar de gemeente samen met deze partijen aan gaat werken.

Bekijk de woonagenda (pdf, 32 MB)

Ambities woonagenda

Tempo in de woningbouw

Er is een grote vraag naar woningen en daarom worden er woningen gebouwd voor tenminste de lokale behoefte: minimaal 2.600 woningen tot 2030 en minimaal 1.400 woningen tussen 2030 en 2040.

Meer variatie in aanbod

In alle wijken is er voldoende aanbod van woningen in de sociale huur, sociale koop (tot € 200.000), middeldure huur (tot € 1.000 per maand) en middeldure koop (tot € 300.000).

In alle wijken een gevarieerd woonzorgaanbod

Mensen die zorg nodig hebben kunnen langer thuis blijven wonen in hun eigen wijk en zorg aan huis ontvangen.

Betaalbare verduurzaming

In 2050 zijn woonwijken energieneutraal en alle huishoudens kunnen meedoen. De woonlasten moeten betaalbaar blijven.