Woonagenda en Prestatieafspraken

Woonagenda 2020-2024

In de Woonagenda staat het beleid op het gebied van wonen in Katwijk voor de komende 4 jaar. De Woonagenda is in samenwerking met de lokale woningcorporatie, huurdersorganisatie, ontwikkelaars en makelaars opgesteld. Er zijn vier centrale ambities waar de gemeente samen met deze partijen aan gaat werken: 

Tempo in de woningbouw: er is een grote vraag naar woningen en daarom worden er woningen gebouwd voor tenminste de lokale behoefte: minimaal 2.600 woningen tot 2030 en minimaal 1.400 woningen tussen 2030 en 2040.

Meer variatie in aanbod: in alle wijken is er voldoende aanbod van woningen in de sociale huur, sociale koop (tot €200.000), middeldure huur (tot €1.000 per maand) en middeldure koop (tot €300.000).

In alle wijken een gevarieerd woonzorgaanbod: mensen die zorg nodig hebben kunnen langer thuis blijven wonen in hun eigen wijk en zorg aan huis ontvangen.

Betaalbare verduurzaming: in 2050 zijn woonwijken energieneutraal en alle huishoudens kunnen meedoen. De woonlasten moeten betaalbaar blijven.

Prestatieafspraken 2021-2024

De gemeente heeft nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporatie Dunavie en de huurdersorganisatie SHD voor de periode 2021 – 2024.

Een goede samenwerking tussen de woningbouwcorporatie, de huurdersorganisatie en de gemeente is nodig om de opgaven op het gebied van wonen op te kunnen pakken. De afspraken die de drie partijen hebben gemaakt vallen onder de thema’s Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Duurzaamheid en Maatschappelijke opgaven.

Er zijn kaderafspraken gemaakt en ‘jaarafspraken’ voor 2021. De kaderafspraken gelden voor de periode 2021 – 2024 en de jaarafspraken gelden voor het komende jaar en kunnen elk jaar worden aangepast.