Resultaten Woonpanel

In september hebben 192 inwoners van de gemeente Katwijk deelgenomen aan het Woonpanel. De gemeente is blij dat zoveel mensen positief op de uitnodiging gereageerd hebben. De resultaten van het Woonpanel zijn bijzonder waardevol. Dankzij uw medewerking krijgt de gemeente steeds meer inzicht in uw wensen en ervaringen met huisvesting en trends en ontwikkelingen op dit gebied. Zo kunnen woonvoorkeuren veranderen, kunnen interesse in nieuwe woonconcepten ontstaan en weet de gemeente hoe u woonlasten ervaart.

Al deze inzichten gebruikt de gemeente bij het zorgen voor goede en passende woonruimte voor alle inwoners. Daarom is het Woonpanel ook onderdeel van de Woonvisie 2015-2019, dat is de koers die de gemeente uitzet op het gebied van wonen. De resultaten neemt de gemeente ook mee in gesprekken met andere spelers op de woningmarkt, zoals ontwikkelaars, makelaars en de woningcorporaties.

Woonlasten

De woonlasten (de totale kosten van het wonen ten opzichte van het inkomen) liggen tussen 30 en 50%. Dit zijn de gemiddelde woonlasten van alle deelnemers, dus zowel huur als koop. Woonlasten voor huurders zijn een belangrijk thema binnen de Prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met woningcorporatie Dunavie. Zo willen we ervoor zorgen dat wonen in Katwijk betaalbaar blijft. Dit betekent:

  • Passend toewijzen van huurwoningen waardoor betaalbare woningen alleen verhuurd worden aan huurders met een daarvoor passend inkomen
  • Een reeks betaalbaarheidsmaatregelen die aansluiten op wensen van huurders
  • Verduurzamen van de woning waardoor de energielasten zullen afnemen
  • Beperking van de gemeentelijke lasten

Woonwensen

  • 70% beoordeelt de ruimtelijke kwaliteit van de woning en de woning met 'goed'. 14% beoordeelt de ruimte met 'matig'.
  • 59% beoordeelt de maatschappelijke samenhang, de betrokkenheid in de buurt met 'goed'.
  • 50% van u vindt het moeilijk een woning te vinden die aan de woonwensen voldoet. In de eerste editie ondervond 32% hier hinder van. 80% gaf aan dat dit te maken heeft met het aanbod op de woningmarkt en 33% gaf als oorzaak op de persoonlijke financiĆ«le situatie.
  • 16% gaf aan binnen twee jaar van plan te zijn om te verhuizen. Bij het zoeken naar een nieuwe woning speelt de woning zelf voor 57% een belangrijke rol, gevolgd door ligging en prijs. Voor 70% hoeft de woning niet per se een nieuwbouwwoning te zijn. 50% wil graag betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwplannen, bijvoorbeeld om mee te denken over nieuwe woonvormen.
  • 59% heeft een woning met een indeling die geschikt is om er langer te kunnen blijven wonen. Om de woning hiervoor geschikt te maken, komt de traplift het meest in aanmerking.

Duurzaamheid

54% van u vindt dat iedere nieuwbouwwoning voortaan energiezuinig moet zijn vanwege de besparing op de energienota. 40% is bereid te investeren in het energiezuinig maken van de woning als dit betekent dat u hierdoor geen energierekening meer krijgt. 43% staat positief tegenover een duurzaamheidslening.

Ontbrekende onderwerpen

U gaf aan in deze editie van het Woonpanel de onderwerpen apparterra's, wonen en zorg, parkeren en voorzieningen te missen. We kijken of deze onderwerpen in een volgende editie aan bod kunnen komen.