Huis kopen of verkopen

De gemeente Katwijk wil voldoende goede woonruimte bieden, maar kampt met een tekort aan huizen. Woningbouwprojecten moeten een oplossing bieden.

Huizen die lang leegstaan omdat de verkoop niet wil vlotten, kunnen met toestemming van de gemeente tijdelijk verhuurd worden.

Woonvisie 2015-2019

In de Woonvisie staat het beleid voor wonen in Katwijk voor de komende 5 jaar. De visie is samen met ontwikkelaars, makelaars, hypotheekverstrekkers, woningcorporaties en huurdersorganisaties gemaakt. Alle partijen zorgen ervoor dat de in de Woonvisie genoemde afspraken worden uitgevoerd.

Prestatieafspraken 2016 -2019

De Woonvisie 2015 - 2019 is de basis geweest voor prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met Dunavie en SHD. Een goede samenwerking tussen de partijen is nodig om de opgaven op het gebied van wonen op te kunnen pakken. Deze opgaven zijn in de Prestatieafspraken Wonen 2016 - 2019 verder uitgewerkt.

Woningbouwprojecten in Katwijk

In de gemeente Katwijk worden verschillende nieuwbouwwoningen gebouwd. Om woningzoekenden op de hoogte te houden is er een overzicht gemaakt van alle woningbouwprojecten. In dit overzicht kunt u alle grote en kleine woningbouwprojecten terugvinden.

Verdeling nieuwbouw koopwoningen

Nieuwbouw koopwoningen worden aangeboden in de plaatselijke kranten. In de advertentie staat hoe en wanneer u kunt inschrijven. De inschrijf- en toewijzingsregels staan op de inschrijfformulieren. Hier vindt u ook de rangorde tussen de kandidaten.

Tijdelijke verhuur koopwoningen

Ook in Katwijk duurt het soms lang voordat een woning wordt verkocht. In sommige gevallen kan tijdelijke verhuur de eigenaren enig financiële hulp bieden. Daarnaast voorkomt u leegstand en wordt de woningmarkt voor tijdelijke verhuur verruimd.

Meer informatie

Starterslening

Bent u 18 jaar of ouder, ingezetene van de gemeente Katwijk en hebt u de afgelopen 3 jaar in Katwijk gewoond? Of bent u 18 jaar of ouder, géén ingezetene van de gemeente Katwijk, maar hebt u van de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Katwijk gewoond?
Dan kunt u een starterslening aanvragen.