Huis huren

Wilt u in de gemeente Katwijk een huis huren, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Hou er rekening mee dat u voor sommige huurwoningen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Woonvisie 2015-2019

In de Woonvisie staat het beleid voor wonen in Katwijk voor de komende 5 jaar. De visie is samen met ontwikkelaars, makelaars, hypotheekverstrekkers, woningcorporaties en huurdersorganisaties gemaakt. Alle partijen zorgen ervoor dat de in de Woonvisie genoemde afspraken worden uitgevoerd.

Prestatieafspraken 2016 -2019

De Woonvisie 2015 - 2019 is de basis geweest voor prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met Dunavie en SHD. Een goede samenwerking tussen de partijen is nodig om de opgaven op het gebied van wonen op te kunnen pakken. Deze opgaven zijn in de Prestatieafspraken Wonen 2016 - 2019 verder uitgewerkt.

Huren van een particulier of belegger

Particuliere huurwoningen worden aangeboden in de plaatselijke kranten. Gaat het om nieuwbouwhuurwoningen, dan staat in de advertentie wanneer u kunt inschrijven en binnen welke termijn. De inschrijf- en toewijzingsregels staan op de inschrijfformulieren. Hier vindt u ook de rangorde tussen de kandidaten.

Huren van een woningcorporatie

Wilt u een woning huren van een woningcorporatie, dan kunt u terecht bij:

Hier kunt u ook terecht voor het aanbod van sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten.

Statushouders krijgen een woning toegewezen door woningcorporatie Dunavie zodra ze aan onze gemeente gekoppeld zijn door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit is vastgelegd in de regionale Huisvestingsverordening.

Huisvestingsvergunning

Hebt u gereageerd op het woningaanbod via woningnethollandrijnland.nl, dan controleert de woningcorporatie of u in aanmerking komt voor het huis. Zij verzorgen ook de huisvestingsvergunning voor u

Seniorenwoningen

Voor reguliere (zelfstandige) seniorenwoningen kunt u terecht bij:

Speciale seniorenwoningen: via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Wilt u naar een speciale seniorenwoning waar u ook verzorgd wordt?
Dan moet u contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een landelijke organisatie die de aanvragen en indicaties regelt.

Woonurgentie

Dreigt u ongewild dakloos te worden dan kunt u bij de woningcorporaties woonurgentie aanvragen. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland neemt de aanvraag daarna in behandeling. De gemeente heeft geen enkele invloed op de beslissing of u wel of geen woonurgentie toegewezen krijgt.

Voorwaarden:

  • uw inkomen is door omstandigheden zo laag geworden dat de woonlasten niet meer op te brengen zijn
  • er zijn psychosociale problemen of medische redenen waardoor u niet meer in de woning kunt blijven
  • u heeft geen of nauwelijks eigen vermogen

Meer informatie: