Gemeentegrond en ligplaatsen

Is dat stukje groen naast uw huis van de gemeente en wilt u dat graag gebruiken? Vraag toestemming bij de gemeente. Soms kunt u gemeentegrond in bruikleen krijgen. De gemeente blijft dan eigenaar.

Soms kunt u de grond ook van de gemeente kopen. In speciale gevallen koopt de gemeente grond van u (onteigening). 

Ligplaatsen

Voor woonboten hebt u een ligplaatsvergunning nodig. Ook als u de woonboot wilt verplaatsen.