Bestemmingsplannen

Bouw of verbouwplannen? Kijk dan eerst in het bestemmingsplan of wat u wilt ook mogelijk is. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. 

Op de website ruimtelijkeplannen.nl staan de digitale bestemmingsplannen.

De instructiefilm legt uit hoe u details van een plan kunt opvragen en wat u kunt veranderen aan de weergave van de kaart.

Tijdens kantooruren kunt u (ontwerp)bestemmingsplannen inzien in het gemeentehuis in Katwijk. Inhoudelijke vragen kunt u alleen stellen als de informatiebalie geopend is.

Plannen ruimte

Op grond van de Wro (Wet ruimtelijke ordening) moet de gemeente bestemmingsplannen opstellen. In deze plannen wordt aangegeven waar en wat er mag worden gebouwd . Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag waar woningen, winkels, bedrijven en wegen mogen komen.

Inhoud bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • De toelichting verduidelijkt de bedoeling van het plan.
  • De verbeelding geeft de precieze bestemming aan.
  • De regels beschrijven de geldende voorschriften voor die bestemming.

In beroep gaan

Wanneer de gemeente van plan is om van het bestemmingsplan af te wijken en u bent het daarmee niet eens, kunt u in beroep gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade als inkomensderving of een waardevermindering van uw pand. Wilt u in beroep gaan, schrijf dan een brief. Dit kan tot het moment dat de inzagetermijn van een (ontwerp)bestemmingsplan is verstreken. Stuur uw brief naar de Raad, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. 

Wilt u mondeling reageren, dan kunt u uiterlijk een week voor het einde van de inzagetermijn een afspraak maken met de informatiebalie.